Mesto Prešov v roku 2020 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 2.978€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Treningy

Tréningový plán na tento rok 2019/2020
 
Pondelok: 16.00 – 17.00 B, 17.00 – 18.00 C, 18.00 – 19.30 A
Utorok: 17.00 – 18.30 B, 18.30 – 19.30 A
Streda: 17.00 – 18.00 C, 18.00 – 19.30 A
Štvrtok: 17.00 – 18.30 B, 18.30 – 19.30 A
Piatok: 17.30 – 18.30 Sparring B, A, 18.30 – 19.30 Rodičia

Vysvetlivky k skupinám: skupina C“  nováčikovia + začiatočníci od 6 rokov 

                                                   skupina „B“  pokročilí do 4 kupu

                                                   skupina „A“ pokročilí od 4 kupu 

Osoby zaradené do vyššie uvedených skupín môže zmeniť resp. určiť tréner na základe ich veku a posúdenia individuálnych schopností a zručností konkrétneho cvičenca. Plán sa môže v priebehu septembra trochu zmeniť.
 

 Tréningový plán na rok 2018/2019

Pondelok: 16:00-17:00 B, 17:00-18:00 C, 18:00- 19:30 A

Utorok: 17:00-18:30 B, 18:30- 19:30 A

Streda: 17:00-18:00 C, 18:00-19:30 A

Štvrtok. 17:00-18:30 B, 18:30-19:30 A    

Tréningy sú rozdelené podľa skupín ” A, B a C “

 

 

Tréningový plán na rok 2017/2018    

tréningy 2017-2018

 

 

 

 

 Tréningový plán na rok 2016/2017

 Pondelok :     17.00-18.00 hod. skupina mladších,

                          18.00-19.30 skupina starších cvičencov,

 Utorok :          17.00-18.00 hod. začiatočníci,

                          18.00-19.00 skupina mladších a starších spolu

 Streda :           17.00-18.00 hod. skupina mladších,

                           18.00-19.30 skupina starších cvičencov,

 Štvrtok :           17.00-18.00 hod. začiatočníci,

                           18.00-19.00 skupina mladších a starších spolu, kondičné tréningy,

 Piatok, Sobota, Nedeľa : sú organizované tréningy podľa potreby prípravy na súťaž prípadne účasti na

                           rôznych podujatiach.