Mesto Prešov v roku 2020 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 2.978€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Športové pravidlá Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF platné pre všetky kluby organizované pod hlavičkou zväzu

 

Ppravidlá SZ TKD ITF