Mesto Prešov v roku 2017 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3213€. Ďakujeme.

Športové pravidlá Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF platné pre všetky kluby organizované pod hlavičkou zväzu

 

Ppravidlá SZ TKD ITF