Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 4.243€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 1.774€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Športové pravidlá Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF platné pre všetky kluby organizované pod hlavičkou zväzu

 

Ppravidlá SZ TKD ITF