Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 4.243€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 1.774€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Prerážacie techniky (wirok – power)

 

power_sk

 

 

 

Number of boards for Power Breaking
Power Breaking senior male boards senior female boards junior male boards junior female boards
ap – joomuk jirugi 2   1  
sonkal taerigi 2 1 2 1
yopcha jirugi 3 2 3 2
dollyo chagi 2 2 2 1
bandae dollyo chagi 2   1