Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Stručná história klubu

Taekwon-Do ITF sa objavilo v Prešove prvýkrát v roku 1994. Od tohto roku fungoval v Prešove klub Pamír škola TKD ITF pod vedením Jaana Zahera, ktorý neskôr prenechal klub Martine Semešiovej a odišiel z Východného Slovenska.

V roku 2000 bol založený ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV Martinou Semešiovou, Ladislavom Huňadym a Františkom Novotným. V tom istom roku sa začal klub prezentovať aj na medzinárodných súťažiach v susedných krajinách. Prvým naším veľkým úspechom bolo víťazstvo nad silným súperom z Čiech, naši žiaci priniesli domov titul Majstra Čiech v tímovom sparringu (športovom boji).

Taekwon-Do ITF začalo pomaly prenikať do vedomia verejnosti. Medzi najvýraznejšiu aktivitu tohto klubu patrí organizovanie veľkolepého medzinárodného turnaja Prešov Open, ktorý má svoju dlhoročnú tradíciu a zúčastňujú sa na ňom kluby z Čiech, Poľska, Maďarska, Írska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska.

Členovia a dobrovoľníci klubu tvorili 90% z organizačného tímu, ktorý sa podieľal na príprave a organizácii 13. juniorských a 22. seniorských Majstrovstiev Európy v Taekwon-Do ITF Poprad – Vysoké Tatry, ktoré sa konali v Aréne Poprad v Poprade od 27. do 29. apríla 2007, za participácie 730 účastníkov z 27 krajín Európy a sveta. Súťaže sa zúčastnilo 227 juniorov, 206 seniorov z 25 európskych krajín.