Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Taekwon-Do

Moderné kórejské bojové umenie, ktoré je zamerané predovšetkým na obranu, skladá sa z 3200 presne popísaných pohybov, úderov, kopov, sekov, úhybov a pádov. Dá sa predpokladať, že je jedným z najrafinovanejších a najvyspelejších bojových umení. Taekwon-Do uznáva dve nosné línie: fyzickú a psychickú. TAE je označenie pre kopy vo výskoku, KWON symbolizuje údery päsťou, seky a tretia časť DO ukrýva skutočné umenie nájsť správnu cestu životom, neskazenou životnou filozofiou. Taekwon-Do si kladie nároky na rýchlosť a presnosť myslenia.

Taekwon-Do bolo založené 11. 4. 1955 generálom Choi Hong Hi.

mr_choi 

Ciele, ktoré chce Taekwon-Do dosiahnuť:

  • ZDVORILOSŤ
  • ČESTNOSŤ
  • VYTRVALOSŤ
  • SEBAOVLÁDANIE
  • NESKROTNÝ DUCH

Disciplíny Taekwon-Do ITF:

  • SÚBORNÉ CVIČENIA
  • ŠPORTOVÝ BOJ
  • PRERÁŽACIE TECHNIKY
  • ŠPECIÁLNE TECHNIKY
  • SEBAOBRANA

Sebavýchova, odolnosť a terapia ako efekty športovej aktivity mládeže a dospelých v bojovom umení Taekwon-Do [.pdf]