Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Skúšky na vyššie technické stupne Prešov dňa 7.04.2022

Dňa 7.4.2022 sa v telocvični domovského klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov konali skúšky na vyššie technické stupne.  Na tomto páskovaní sa zúčastnili aj členovia nášho klubu u ktorých tréneri zhodnotili, že sú na páskovanie dostatočne pripravení: Ela Skirková, Hana Skirková, Lucia Gumanová, Alitea Dukovská a Janka Bartková.  Naša dlhoročná členka a jedna z najpoctivejších v účasti na tréningoch Janka Bartková musela bohužiaľ pre silné bolesti v kolene páskovanie prerušiť. Všetci ostatní členovia z  nášho klubu svoje skúšky na vyššie technické skúšky úspešne zvládli.

Týždeň pred tým v sobotu dňa 2.4.2022 sa úspešne zúčastnili v poľskom meste Lublin skúšok na majstrovsky stupeň v Taekwon-Do ITF I. dan. dve členky z  nášho klubu, Tereza Kručayová a Karolína Lenhardtová sa skoro ráno v sprievode trénera Marcela Petra a Pavla Lenhardta vybrali do poľského mesta Lublin, kde mali naplánované skúšky na majstrovsky stupeň I dan. Taekwon-Do ITF. Obidve členky nášho klubu svoje skúšky nielenže úspešne zvládli, ale si od skúšajúceho inštruktora Mariusza Ceslika, ktorý páskovanie viedol vypočuli aj slová pochvaly. V mene vedenia klubu obom dievčatám k úspešnému zvládnutiu skúšok na I. dan. blahoželáme. Veríme, že pre ďalších nádejných členov z nášho klubu to bude pozitívna motivácia k poctivému cvičeniu a zdokonaľovaniu svojich schopností, zručnosti, znalostí a vedomostí v Taekwon-Do ITF.