Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Rezultáty z 1 . kola Slovenská liga TKD ITF PONTE 19.03.2022 Prešov

sk-ge-baek-presovV priebehu uplynulej slnečnej soboty dňa 19.03.2022 sa v telocvični domovského klubu ŠK TKD GE – BAEK Prešov na ul. Budovateľskej č. 34 v Prešove konalo 1. kolo súťaže Slovenskej ligy Taekwon – Do ITF PONTE. Samozrejme, že na tomto súťažnom podujatí nemohli chýbať ani členovia domáceho klubu, ktorí si  v štyroch súťažných disciplínach (súborné cvičenia, športový zápas, prerážacie techniky a špeciálne techniky) v kategóriách žiaci-čky do  8 rokov, ml. žiaci -čky do 10 rokov, starší  žiaci-čky do 13 rokov, juniori-ky, seniory-ky,  vybojovali celkom 42 cenných kovov. Z toho bolo 8 bronzových, 20 strieborných a 14 zlatých medailí. Zároveň niektorí z nich získali aj individuálne ocenenia v podobe pohárov za najlepších jednotlivcov vo svojich vekových kategóriách.  Tomáš Valigura získal pohár v kategórii najlepší žiak do 10r., Lucia Gumanová získala pohár za najlepšiu juniorku a  Jakub Tomáš získal pohár za najlepšieho seniora.