Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Prvá konferencia trénerov Taekwon – Do ITF

logo SZTKDKoncom mesiaca Jún sa v Írskom mestečku Limeric v nádhernom komplexe miestnej Univerzity konala historicky prvá konferencia trénerov Taekwon  -Do ITF. Jej cieľom bolo spojiť organizátormi vybranú skupinu jedných z najlepších trénerov Taekwon – Do ITF, odborníkov z oblasti atletiky, psychológie a výživy s ostatnými trénermi klubov z celého sveta, ktorí majú záujem vychovať budúcich súťažiacich na svetovej úrovni. Hlavnou myšlienkou bolo spoločne diskutovať, vymeniť si doposiaľ nadobudnuté skúsenosti a v konečnom dôsledku naučiť sa niečo nové. Konferencie sa zúčastnilo 170 účastníkov z 26 krajín, krásna atmosféra s komunitou ITF, ktorá sa spája, aby sa ľudia spoločne učili, zdieľali, diskutovali a užívali si ITF Taekwon-Do. Náš klub na tejto udalosti za podpory Slovenského zväzu TKD ITF reprezentovali tréner Marcel Petro a Lenka Palaščáková. Celkovo konferencia trvala 3 dni, jej denný harmonogram bol rozdelený do viacerých lekcií, tréningov a prednášok z oblasti športového zápasu – sparring, súborných cvičení – tuly, špeciálne techniky, plánovania tréningov, psychológie športu, zdravej výživy, manažmentu klubu a pod. Všetky nové a nadobudnuté poznatky z tejto akcie sa už čoskoro dostanú aj k našim cvičencom na nasledujúcich tréningoch.