Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Páskovanie na vyššie technické stupne 26.6.2019

Úspešné tohtoročné páskovanie členov ŠK TKD GE-BAEK Prešov !!!!!

Dňa 26.6.2019 sa v našej domovskej telocvični na ul. Mukačevskej 59 v Prešove konalo tohtoročné druhé páskovanie – skúšky technickej zdatnosti. Prvý krát bola komisia na páskovaní v tomto zložení Predseda Lenka Palaščáková IV dan., členovia komisie : Veronika Balážová III dan a Stanislav Kica II dan. Páskovanie začalo od 16.30 hod. najnižšími technickými stupňami a postupne sme sa dostávali až k tým najvyšším zčoho logicky vyplýva, že komisia zvyšovala aj náročnosť toh čo od cvičencov k úspešnému zvládnutiu páskovania požadovala. Páskovania sa v tento deň zúčastnili cvičenci domáceho klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov, ŠK TKD Delta V. Šariš a ŠK TKD Power Košice. Páskovanie bolo ukončené až neskoro po 22.00 hod., kedy svoje skúšky úspešne zvládol Ľubomír Vrábeľ a týmto páskovaním sa stal definitívne držiteľom I. danu, čierneho opasku. Za náš domovský klub všetci svoje skúšky zvládli niektorí viac iní menej úspešne, ale všetci získali vyšší technický stupeň. Niektorí síce musia na sebe do ďalšieho páskovania pracovať usilovnejšie ako ostatní, ale to by mala byť pre nich väčšia motivácia do ďalšieho cvičenia. Všetkým ktorí skúšky na vyšší technický stupeň zvládli blahoželáme vedenie ŠK TKD GE-BAEK Prešov. Za náš klub sa na páskovaní zúčastnili Ela Skirková, hana Skirková, Samuel Karniš, Matej Zajac, Romanka Gallová, Stella Majerová, Samuel Janko, Lucia Gumanová, Laura Gutisová, Sidónia Žoltáková, Adam Prídavok, Matej Čmiľanský, Ľubomír Vrábeľ, Stanislav Szecsody, Martin Šima, Ella Suváková, Jessica Voitová, Dominik Saviolli, Karolína Lenhardthová a Lukáš Leščák.  Ďalším nádejným adeptom pri ďalšom páskovaní na získanie I. danu a čierneho opasku je Dominik Saviolli, ktorý dnes úspešne spáskoval na 1 kup.