Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

On – line registrácia na súťaže, sústredenia, tréningy a pod.

Tu môžete kliknúť pre registráciu na plánovanú akciu :  http://events.gebaek.sk/