Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 4.243€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 1.774€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Rozhodujúce orgány klubu – vedenie

 

Rozhodujúcimi orgánmi klubu je Členská konferencia a Výkonný výbor.

Menné zloženie najvyššieho voleného výkonného orgánu:

  • prezident: Tomáš Olejár,
  • viceprezident: Bc.Veronika Balážová,
  • viceprezident: Mgr. Lenka Palaščáková