Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Rozhodujúce orgány klubu – vedenie

 

Rozhodujúcimi orgánmi klubu je Členská konferencia a Výkonný výbor. Členom konfederácie je každý platný člen klubu v zmysle platných stanov klubu, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, v prípade mladších členov klubu ich zákonný zástupca.

Menné zloženie najvyššieho voleného výkonného orgánu:

  • prezident: Ing. Tomáš Olejár,
  • viceprezident: Mgr.Veronika Balážová,
  • viceprezident: Marcel Petro