Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Rozhodujúce orgány klubu – vedenie

 

Rozhodujúcimi orgánmi klubu je Členská konferencia a Výkonný výbor.

Menné zloženie najvyššieho voleného výkonného orgánu:

  • prezident: Ing. Tomáš Olejár,
  • viceprezident: Mgr.Veronika Balážová,
  • viceprezident: Mgr. Lenka Palaščáková