Mesto Prešov v roku 2020 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 2.978€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Tréneri

  • Mgr. Veronika Balážová
  • Marcel Petro
  • Mgr. Frederika Ivanocová
  • Bc. Jakub Tomáš
  • Róbert Baláž
  • Mgr. Lenka Palaščáková
  • Bc. David Trochan