Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 4.243€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 1.774€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Tréneri

  • Mgr. Veronika Balážová
  • Marcel Petro
  • Mgr. Frederika Ivanocová
  • Jakub Tomáš
  • Róbert Baláž
  • Mgr. Lenka Palaščáková