Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Tréneri

  • Mgr. Veronika Balážová hlavná trenérka
  • Marcel Petro hlavný trenér
  • Mgr. Frederika Ivanocová pomocná trenérka
  • Bc. Jakub Tomáš pomocný trenér
  • Mgr. Lenka Palaščáková trenérka
  • Bc. David Trochan pomocný trenér
  • Ing. Tomáš Olejár pomocný trenér