Mesto Prešov v roku 2017 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3213€. Ďakujeme.

Tréneri

  • Mgr. Veronika Balážová
  • Marcel Petro
  • Mgr. Frederika Ivanocová
  • Jakub Tomáš
  • Róbert Baláž
  • Mgr. Lenka Palaščáková