Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Reprezentanti Slovenskej republiky TAEKWON-DO ITF.

 

ŠK TAEKWON-DO GE-BAEK Prešov má v súčasnosti 5 členov v základnom reprezentačnom tíme SZ TKD ITF. Od 23. 1. 2004 do súčasnej doby registruje klub nasledovných reprezentantov: Kurzivom sú vyznačení aktívni členovia a reprezentanti  SZ TKD ITF v súčasnej dobe. 

 • Martina Šoltisová Semešiová – seniorka – športový boj do 58 kg,ukončila športovú činnosť aktuálne trénerka ŠK TKD DELTA Veľký Šariš,
 • Ján Goč – senior – súborné cvičenia do 1. danu, prerážacie techniky, ukončil športovú činnosť
 • Martin Magda – senior – športový boj do 63 kg, ukončil športovú činnosť
 • Tomáš Gajdoš – senior – športový boj do 78 kg, špeciálne techniky, ukončil športovú činnosť
 • Róbert Škop – senior – súborné cvičenia do 1. danu,ukončil športovú činnosť
 • Damián Gabáni – senior – športový boj do 71 kg, prerážacie techniky, ukončil športovú činnosť
 • Lenka Palaščáková – juniorka – športový boj do 60 kg, súborné cvičenia do IV. danu, prerážacie techniky, špeciálne techniky,
 • Veronika Balážová – seniorka – súborné cvičenia do III. danu, prerážacie techiky, špeciálne techniky, ukončila športovú činnosť, aktuálne trénerka ŠK TKD GE-BAEK Prešov a Slovenská reprezentácia TKD ITF,
 • Veronika Červená – seniorka – súborné cvičenia do I. danu, prerážacie techniky, špeciálne techniky, ukončila športovú činnosť
 • Marcel Petro – senior -športový boj do 70 kg, súborné cvičenia do II. danu, ukončil športovú činnosť, aktuálne tréner ŠK TKD GE-BAEK Prešov a pomocný tréner Slovenskej reprezentácie TKD ITF
 • Jakub Tomáš  senior – športový boj do 70 kg, súborné cvičenia do II. danu,
 • Federika Ivanocová, senior- medzinárodný rozhodca, súborné cvičenia do I. danu,
 • Dawid Trochan – senior- športový boj do 57 kg, súborné cvičenia do II. danu, špeciálne techniky.
 • Jakub Hutník – senior, súborné cvičenia do I danu, ukončil športovú činnosť
 • Matúš Hutník – junior – športový boj do 62 kg, súborné cvičenia do I. dnu, špeciálne techniky.ukončil športovú činnosť
 • Samuel Olejár – senior – športový boj do 78 kg, súborné cvičenia do I. danu, špeciálne techniky.
 • Diana Obcovičová – juniorka – športový boj do 50 kg, súborné cvičenia do II. danu, špeciálne techniky, ukončila činnosť v klube aj Slovenskom zväze TKD ITF,
 • Richard Novák – junior – športový boj do 75 kg, súborné cvičenia do I. danu, špeciálne techniky, ukončil činnosť v klube aj Slovenskom zväze TKD ITF,
 • Ľubomír Vrábeľ, senior – športový bod do 85 kg, súborné cvičenia do I danu, 
 • Tomáš Petro, junior – športový boj do 75 kg, súborné cvičenia do I danu,
 • Dominik Saviolli, junior – športový boj do 55 kg, súborné cvičenia do I. danu,
 • Tereza Kručayová, junior – súborné cvičenia do I danu,
 • Karolína Lenhardtová, junior – súborné cvičenia do I danu, špeciálne techniky,