Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Garanti klubu

Hlavnými garantmi klubu sú p. Jerzy Jedut 8. Dan., Mgr. Veronika Juriková 3. Dan

  • Jerzy Jedut VIII. dan – generálny sekretár AETF, viceprezident Poľského zväzu Taekwon-Do v sekcii školno-technickej, tréner poľskej reprezentácie v rokoch 1987 – 1995, vychoval mnoho titulovaných závodníkov (Majstrov sveta a Európy).
  • Mgr. Veronika Juriková držiteľka III. danu – spolu s Marcelom Petrom držiteľ III. dan sú hlavnými trénermi klubu od roku 2013 po súčasnosť. Veronika je spolu s Mgr. Lenkou Palaščákovou držiteľkou IV. danu zároveň aj viceprezidentka klubu od roku 2013, reprezentačná trénerka  Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF od roku 2018 až po súčasnosť,  niekoľko násobná majsterka Slovenska, vicemajsterka Európy  aj Sveta, víťazka otvoreného svetového pohára a viacnásobná medajlistka z európskeho pohára Taekwon- Do ITF  a iné tituly. 
  • Mgr. Lenka Palaščáková držiteľka VI. danu - je od roku 2013 viceprezidentkou Športového klubu TKD Ge- Baek Prešov, trénerka v  klube a je rovnako niekoľko násobná majsterka Slovenska, majsterka Európy,  vicemajsterka Európy, víťazka svetového pohára  a viacnásobná medajlistka zo svetových a európskych pohárov Taekwon  - Do ITF.
  • Marcel Petro držiteľ III. danu - je od roku 2013 jedným z hlavných trenérov v klube, od roku 2018 je pomocným trenérom Slovenskej reprezentácie Taekwon – Do ITF a medajlista z európskeho pohára  Taekwon – Do ITF.