Mesto Prešov v roku 2017 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3213€. Ďakujeme.