Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Mikuláš – Karneval rok 2015

4

 

 

2.12.2015 o 17:00 sa uskutočnil v telocvični ŠK – Taekwon-Do GE-BAEK Prešov na ul. Mukačevskej č. 59 v Prešove “MIKULÁŠ – Karneval ” spojený so súťažou o najlepšiu masku !! kto môže prinesie so sebou nejaké občerstvenie ako stále..Tiež zoberte so sebou súrodencov a rodičov .