Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Medzinárodné letné sústredenie v Zbraslaviciach za účasti škôl a klubov zo Slovinska, Slovenska a Čech.

taekwondo_logoČlenovia športového klubu Šk – TKD GE – BAEK Prešov  v zložení Tomáš Gaál, Radovan Škop a Samuel Olejár spolu s dvoma členmi ŠK TKD Yomči Trstené p/H Patrik a Tomáš Gondoľovci sa zúčastnili na 20. Medzinárodnom letnom sústredení v Zbraslaviciach Česká republika za účasti škôl zo Slovenska, Slovinska a Čiech.  Sústredenie bolo vedené trénermi Mez. instr. Jan Gavura 4.DAN, Mez. instr.Vahid Drapič 5. DAN, trenér Slovenské reprezentace Robert Baláž, Mistr Vladimír Machota 7.DAN, ing. Pavel Kupr 3.DAN, ing. Lukáš Zajíček 2. DAN, Michal Machota 3.DAN a lekár  Mudr. Jan Ohem 2.DAN.