Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Kontakt

Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov
Ľ. Podjavorinskej 4, 080 05 Prešov
e-mail: gebaek.presov@gmail.com
č.ú.: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, Tatrabanka

Prezident: Ing.  Tomáš Olejár

e-mail:  olejar.tomas90@gmail.com.
tel.: 0915892781

Prehľad poplatkov a informácia o tréningoch:

V našom klube robíme nábor nových členov v priebehu celého školského roka t.j. od septembra do júna. Tréningy začínajú v prvý deň mesiaca september príslušného školského roka a končia vždy 30.júna príslušného školského roka. Počas letných prázdnin v mesiaci júl majú deti voľno. V mesiaci august prebiehajú tréningy len na základe oznamu trénerov zverejneného na našej FB stránke: Športový klub Taekwon – Do GE-BAEK Prešov prípadne oznamu uverejneného vo vytvorenom chate prostredníctvom aplikácie messenger pod názvom “TKD tréningy” a “SK Ge – baek – Info”. V druhej polovici mesiaca august v treťom týždni organizujeme pravidelné 6-7 dňové sústredenie pre deti, kde prebieha intenzívny tréningový proces ako príprava na novú tréningovú sezónu. Sústredenie je spojené nie len s tréningom, ale aj s hrami, súťažami, oddychom, relaxom, spoločnou grilovačkou detí, trénerov a rodičov, diskotékou, karnevalom, vyhodnocovaním masiek a rôznymi súťažami. Sústredenie organizujeme už niekoľko rokov v zariadení “OPALEX Sigord”, obec Kokošovce. Už niekoľko rokov na toto sústredenie ako jedného z trénerov pozývame aj medzinárodného inštruktora z Poľska Róberta Jašinského držiteľa VI. danu, ktorý je zároveň aj pomocným trénerom reprezentácie Slovenka TKD ITF.  Cena sústredenia sa pohybuje za 7 dni cca 190 Eur.

Mesačný poplatok za tréningy je za jedného cvičenca vo výške 20 EurV prípade že chodia na tréningy dvaja súrodenci je mesačný poplatok za oboch 35 Eur. Ak chodia na tréningy traja súrodenci poplatok je 45 EurRovnako tak je potrebné za každého cvičenca osobitne, ktorý je zároveň aj členom klubu ŠK TKD GE – BAEK Prešov do konca mesiaca december uhradiť jednorázový členský poplatok vo výške 15 Eur pre klub a rovnako tak do konca mesiaca február uhradiť jednorázový členský poplatok pre Slovenský zväz TKD ITF vo výške 15 Eur. Členský poplatok zväzový bude následne spolu za všetkých členov nášho klubu uhradený na účet Slovenského zväzu TKD ITF so sídlom v Smoleniciach. Všetci cvičenci, ktorí budú členmi nášho klubu budú rovnako aj členmi Slovenského zväzu TKD ITF obdržia preukaz označený pod názvom “Športovo zdravotná knižka” kde im budú nalepené členské známky a budú do tohto preukazu zaznamenávané údaje o zvládnutí skúšok na technické stupne, ich účasť  a umiestnenie na súťažiach ktorých sa zúčastnia, sústredeniach, informácie o cvičencovi a rovnako tak informácie o absolvované lekárskej prehliadky prípadne ďalšie informácie.  Všetky platby je potrebné uhrádzať na vyššie uvedené číslo účtu v prospech klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov.

Tréningy prebiehajú v našej  novej veľkokapacitnej telocvični na ulici Budovteľska č. 34 Prešov. Telocvičňa sa nachádza v objekte kde sídli viacero rôznych združení so športovým, ale aj iným zameraním. Vstup do objektu je z ulice Budovateľská, kde na vstupnej bráne do objektu je viditeľne umiestnený reklamný baner s logom nášho klubu, ktorý Vás nasmeruje priamo až k vstupným dverám do telocvične nášho klubu.