Mesto Prešov v roku 2018 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 4.243€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 1.774€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Kontakt

Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov
Prostějovská 32, 080 01 Prešov
e-mail: gebaek.presov@gmail.com
č.ú.: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, Tatrabanka

Prezident: Tomáš Olejár

e-mail: Olejart@zoznam.sk
tel.: 0915892781

Tréningy prebiehajú na ulici Mukačevská 59 – budova reštaurácie CAPKO – vchod od SAFI, Prešov