Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Kalendár súťaží na rok 2016

V prílohe je kalendár súťaží organizovaných klubmi  pod hlavičkou SZ TKD ITF v rámci Slovenskej republiky a zároveň aj súťaže organizované mimo SR,  klubmi a zväzmi TKD ITF v rámci Európskej únie AETF na ktorých by sa športovci nášho klubu mali tento rok zúčastniť. Predmetný kalendár môže byť v priebehu tohto roka doplnený o ďalšie zaujímavé súťaže organizované inými klubmi resp. zväzmi o ktorých sa dozvieme prípadne nám bude zaslané pozvanie.

Kalendár 2016- SZTKD ITF