Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

INFORMÁCIA K SÚSTREDENIU v termíne od 8.8.2021 do 15.08.2021

sk-ge-baek-presovitf

 

Vážení rodičia a cvičenci z jednotlivých klubov, ktorí ste prihlásení na nasledujúce sústredenie, ktoré je organizované ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV pod hlavičkou a s podporou Slovenského zväzu TKD ITF v termíne od 8.8.2021 do 15.8.2021 v rekreačnom zariadení Opalex a Zelený Breh Sigort, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu. Príchod na sústredenie je dňa 8.7 t.j. nedeľa v čase od 09.00 do. 10.00, kedy prebehne registrácia prihlásených osôb na sústredenie, kto ešte  nezaplatil zálohu vo výške 110 E doplatí ju na mieste, dostanete  kľúče od izieb, následné ubytovanie sa a v čase 10.30 bude prvý tréning. Obed bude až o 13.00 h. Ďalší program tréningov a iných aktivít  Vám bude  včas  oznámený zo strany trénerov a organizátora sústredenia.