Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Úspešná účasť nášho klubu na 5. ročníku Spirit OPEN 2016 v Maďarsku.

Spirit

Tento prvý apríloví víkend v krásny slnečný sobotňajší deň sa v Budapešti hlavnom meste Maďarska konal už  5. ročník SPIRIT OPEN Taekwon-do ITF. Išlo o otvorený šampionát v Taekwon-Do ITF ktorého sa mohli zúčastniť aj súťažiaci z iných bojových športov (najmä kickbox), pričom sa súťažilo podľa pravidiel Taekwon-Do ITF. Na tomto kvalitne obsadenom športovom  podujatí bojovalo o cenné medaily celkom 420 súťažiacich zo šiestich krajín a 36 klubov Maďarska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Česka a Rumunska.  Výprava ŠK – Taekwon-Do GE-BAEK Prešov vyrazila na tento turnaj v skorých ranných hodinách, pričom do dejiska súťaženia dorazila spolu s východom slnka  niečo málo pred 07.00 hod.  Po povinnej registrácii spojenej s vážením, zabezpečením si miesta na sedenie a porade rozhodcov prišiel na rad otvárací ceremoniál. Súťaž prebiehala vo viac účelovom  športovom stánku na šiestich ringoch. Na tejto súťažilo sa zúčastnili žiačky Janka Bartková , Diana Obcovičová a žiak Tomáš Petro. Juniori Samuel Olejár Tomáš Gaál, a Radovan Škop a seniori David Trochan a Jakub Tomáš. Výpravu súťažiacich doplnil junior Boris Jurič z klubu Hwa-Rang Prešov.  Za realizačný tím sa súťaže zúčastnili tréneri Róbert Baláž a Marcel Petro, Frederika Ivanocová – rozhodca, Tomáš Olejár – vodič a vedúci výpravy a Veronika Balážová st. ktorá plnila všetky ďalšie potrebné úlohy (navigátora smeru a podobne). Naši športovci vybojovali na súťaži spolu 2 zlaté, 2 strieborné a 4 bronzové medaile. Najúspešnejším bol senior Jakub Tomáš, ktorý získal prvé miesto špeciálne techniky, druhé miesto tuly I. dan a tretie miesto sparing do 70 kg. Samuel Olejár 1. miesto sparing do 68 kg a tretie miesto tuly I. dan, David Trochan získal 2. miesto v sparing do 57 kg, Diana Obcovičová získala 3. miesto sparing do 38 kg a potešil nás aj Tomáš Petro ktorí získal rovnako 3. miesto v sparing do 48 kg. Návrat úspešnej výpravy do rodného Prešova bol neskoro večer v sobotu v čase o 23.30 hod.  všetci bez úrazu a zdraví. Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za preukázaného športového ducha a predvedené výkony. Pre členov Slovenskej reprezentácie ktorí idú na tohtoročné ME do Fínska 27.4.-1.5.2016,  ale aj členov širšieho výberu  to bola výborná previerka ich aktuálnej športovej formy a kondície. Členom reprezentačnej výpravy, ktorí budú hájiť náš klub, mesto ale aj Slovensko prajeme veľa úspechov na tomto športovom podujatí. » viac informácií  

Ďalšie sústredenie smerujúce k príprave na dôležité súťaže v tomto roku 2016

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF logo

PO TYŽDENNEJ MAKAĆKE MÁME OPAŤ BLIŽŠIE K ME VO FÍNSKOM TAMPERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pod drobnohľadom Roberta Jašinskeho VI. dan a reprezentačného trénera Roberta Baláža sa uskutočnilo ďalšie sústredenie v telocvični Gebaek Prešov ktorého sa zúčastnila širšia repre SZ TKD ITF, ktorú sme rozšírili o ďalších dvoch nových členov a to Borisa Juriča a Rasťa Majerníka ktorým prajeme veľa športových úspechov. Zároveň bol tento kemp aj jednou zo záverečných priprav Slovenskej reprezentácie na blížiace sa ME. Dúfajme že poctivá práca a odriekanie všetkých zabav prinesie ďalšie pekné úspechy našich zverencov!!!!

 

 

 

 

5. ročník SPIRIT OPEN 2016 Budapešť TKD ITF

taekwondo_logoDňa 2.4.2016 sa chystá početná výprava Športového klubu GE- BAEK Prešov na 5. ročník SPIRIT OPEN 2016, ktorý sa uskutoční v Športovej hale v  Budapešti. Poprosím členov nášho klubu ktorí by sa ešte chceli na túto súťaž trénerom prihlásiť, aby tak urobili ešte do konca tohto týždňa. Registrácia súťažiacich pre všetky kluby je možná do 31.03.2016. Odchod na túto súťaž bude v skorých raných hodinách dňa 2.4.2016 a návrat vo večerných hodinách podľa času ukončenia súťaže toho istého dňa. Výška štartovného pre deti je 15 Eur, pre juniorov a seniorov vo výške 20 Eur. Čo sa týka nákladov na cestu tieto budú hradené zo strany vedenia nášho klubu.

Konečné výsledky z Prešov OPEN 2016

magmnetka - Presov open 201639Takže tento víkend sa v peknej športovej Hale na Základnej škole Sibírska konal už 14 ročník kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaže v Taekwondo ITF, ktorá je všetkým známa pod názvom Prešov OPEN 2016. Súťaže sa zúčastnilo celkom 210 zúčastnených športovcov zo 7 krajín Slovenska, Slovinska Českej republiky, Bieloruska, Bulharska, Maďarska a Rumuska. Na tomto kvalitnými športovcami nabitom podujatí sa nestratili ani členovia nášho športového klubu ŠK Taekwon-Do GE – BAEK Prešov, ktorí síce nezískali cenu za najlepší klub v celkovom počte dosiahnutých bodov ktoré sa udeľujú za prvé tri miesta, ale aj napriek tomu  v jednotlivých súťažných kategóriách získali spolu 11 zlatých medailí, 4 strieborné a 10 bronzových. Súťaž začínala už v piatok v podvečerných hodinách kedy v priestoroch športovej haly prebehla registrácie viac ako polovice pretekárov. Ďalšia registrácia prebiehala v sobotu v skorých ranných hodinách znova v športovej hale. Po registrácii nasledovala porada rozhodcov a po príchode oneskorených súťažiacich z Maďarska mohla začať samotná súťaž v jednotlivých disciplínach od najmenších vekových kategórií a najnižších technických stupňov. Okolo 18.30 hod. prebehlo oficiálne zahájenie turnaja nástupom všetkých zúčastnených  klubov  a príhovormi prezidenta klubu, reprezentačného trénera  a zástupcov mesta Prešov. K športovcom sa prihovorila pani primátorka Ing. Andrea Turčanová a PaedDr. Jozef Muránsky z Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou a podieľali sa na otváracom ceremoniály. Po úvodných príhovoroch, pozdrave a vypočutí Slovenskej hymny pokračovalo ďalej súťaženie finálovými bojmi ktoré boli v prestávkach vyplnené kultúrnym programom vystúpením zástupkyne ženského pohlavia v disciplíne Pole Dance.  Posledným finálovým bojom bol ukončený prvý súťažný deň v čase o 20.30 hod. Samozrejme že po oba dni boli rozdávané aj medaile spolu s diplomami priebežne po ukončení jednotlivých kategórií. Nasledujúci deň súťaženie pokračovalo od 08.30 hod. a bolo ukončené poslednou disciplínou v prerážaní dosiek tzv. power test. Súťaženie bolo ukončené vyhlasovaním najlepších žiakov – čok, juniorov- riek, seniorov- riek, ktorým sme odovzdali krásne poháre spolu s vecnými cenami a troma najlepšími klubmi, ktoré boli taktiež ocenené krásnymi cenami. Tento rok prvenstvo získala Rumunská federácia kórejských bojových športov na čele s Rómeom Tulkosom držiteľom IV. danu viceprezidentom Rumunskej federácie kórejských bojových športov. Konečné tabuľky nájdete tu: PO 2016.  Foto návraty  k piatkovej registrácii a stavaniu haly.

» viac informácií  

Rezultáty z 1 kola liga TKD PONTE 2016

itftaekwondo_logoV uplynulú februárovú sobotu sa konalo úvodné kolo Slovenskej ligy Taekwon – Do ITF s názvom Ponte. Hlavným organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Slovenský zväz Taekwon – Do ITF. Počas roku 2016 sa uskutočnia štyri kolá, pričom každé bude organizovať jeden z členských klubov SZTKD ITF.

Prvé kolo organizoval športový klub Drako Smolenice pod vedením prezidenta klubu p. Ladislava Huňadyho 2. Dan. Súťaž sa konala v telocvični na Základnej škole v Horných Orešanoch pri Trnave. Zúčastnilo sa na nej 80 talentovaných mladých športovcov. Súťažný deň začal registráciou účastníkov, ďalej nasledovala porada rozhodcov a porada trénerov. Nasledujúcim bodom programu bolo oficiálne otvorenie 1. kola, a teda aj zahájenie celej Slovenskej ligy. Pán Ladislav Huňady privítal všetkých účastníkov, súťažiacich, trénerov a samozrejme rozhodcov, bez ktorých by súťaž nemohla ani začať. V doobedňajších hodinách sa na tatami postavili súťažiaci v disciplíne súborné cvičenia. Postupne sa v ringoch vystriedali žiacke, juniorské a seniorské kategórie. Tí, ktorí ukončili disciplínu súborné cvičenia pokračovali ďalej v špeciálnych technikách. Ďalej sa pokračovalo v disciplíne športový boj a power test. Taktiež sa súťažilo vo všetkých vekových kategóriách, čiže žiaci, juniori a seniori. Na šťastie všetko prebehlo bez väčších zranení a všetci sme sa v zdraví prepracovali k vyhláseniu výsledkov. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií a odovzdanie diplomov prebiehalo priebežne počas celého dňa. Na záver sme pristúpili k oceneniu najlepšieho žiaka, žiačky, juniora, juniorky, seniora a seniorky, ktorí si slávnostne prebrali poháre za dosiahnuté úspechy. Ako tradične sa veľmi dobre darilo členom nášho klubu, ktorým týmto gratulujeme. Výsledky si môžete pozrieť pod článkom v priloženom súbore. Power, Sparing, Spec. techniky, TUL, Stav po 1. kole Ponte. » viac informácií  

Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja 2015

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF logoVčerajší večer sa niesol v znamení odovzdávania cien najlepším športovcom PSK za rok 2015.V historickej budove DJZ si bola prevziať pohár za vynikajúcu sezónu aj členka ŠK Ge – Baek Prešova reprezentantka Slovenska v Taekwon-do ITF Veronika Balažová ktorá sa opäť dostala medzi tých najlepších. Týmto samozrejme Veronike gratulujeme a prajeme veľa ďalšich športových uspechov

 
 

Príprava na ME Taekwon-Do ITF vo Fínsku, Európsky a Svetový pohár 2016

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF logoitfOd dňa 23.02.2016 až do 28.02.2016 sa zúčastní reprezentácia Slovenska Taekwon-Do ITF a ďalší športovci ktorí sú v širšej nominácii reprezentačného výberu na jarnom sústredení pod vedením nám už veľmi dobre známeho trénera Róberta Jašinského držiteľa IV. danu, ktorý bude dozerať nad tréningmi zameranými na sparring a tuly a reprezentačného trénera Róberta Baláža, ktorý bude zlepšovať fyzickú prípravu našich športovcov na ďalšiu významnú súťaž. Sústredenie bude prebiehať pod záštitou Slovenského zväzu TKD  ITF v priestoroch telocvične nášho klubu na ul. Mukačevskej č. 59  v Prešove v 3 až 4 fázových tréningových jednotkách počas celého dňa resp. týždňa. » viac informácií  

Ponuka pre členov ŠK – TKD GE- BAEK Prešov

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF logo

Tabuľka na mikiny veľkosť

 ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF_hoodie_option2_2_2_2016

 

 

 

 

 

Možnosť  kúpy vecí s logom Športového klubu Taekwon-Do GE – BAEK Prešov aj s vlastným menom člena klubu podľa vlastného výberu. V prílohe je zoznam ponúkaných vecí spolu s výškou úhrady za ich  zakúpenie. Tovar je možné objednať u trénerov priamo na tréningu resp.  telefonicky u  p. Olejára t. č. 0915892781.

 Mikina –  40 Eur.  Pri zakúpení mikin je možnosť  z klubu uhradiť sumu 10 – 15 Eur podľa počtu  záujemcov za jednu mikinu. 

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF_taška_1_2_2016

ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF_back pack_31_8_2015    ŠK GE-BAEK PREŠOV Taekwon-Do ITF_towel_28_1_2016   

  

 

 

 

 

 -  Ruksak detský   –   40 Eur.

-   Taška rozmer 64 x 35 x 41 cm   – 45  Eur.

 -  Osuška veľká 11 Eur, menšia   –  8 Eur

 

Kalendár súťaží na rok 2016

V prílohe je kalendár súťaží organizovaných klubmi  pod hlavičkou SZ TKD ITF v rámci Slovenskej republiky a zároveň aj súťaže organizované mimo SR,  klubmi a zväzmi TKD ITF v rámci Európskej únie AETF na ktorých by sa športovci nášho klubu mali tento rok zúčastniť. Predmetný kalendár môže byť v priebehu tohto roka doplnený o ďalšie zaujímavé súťaže organizované inými klubmi resp. zväzmi o ktorých sa dozvieme prípadne nám bude zaslané pozvanie.

Kalendár 2016- SZTKD ITF

15. ročník Ples ŠK- Taekwon-DO GE-BAEK Prešov

MAGNETKA - Taekwondo (1)

Dňa 13. 02.2016 sa v kongresovej sále hotela Lineas konal už 15. ročník Plesu Športového klubu Taekwon-Do GE- BAEK Prešov. Ples sa začínal od 19.00 hod. a bol plný dobrej zábavy, hudby, tanca, jedla s bohatou tombolou. Na plese sa zúčastnilo okolo 94 ľudí ktorí plesali až do skorých ranných hodín. Do tanca nám hral ako tradične DJ Slavo Dorko, ktorého doplnilo trio mladých ale talentovaných hudobníkov. Poslední hostia z plesu odchádzali o 05.00 hod., takže tí ktorí na tomto plese neboli môžu len a len ľutovať. Bohatú tombolu s 50 cenami doplnil výborný program o ktorý sa postarali cvičenci nášho klubu v zložení David Trochan, Radovan Škop, Tomáš Gaál a Samuel Olejár. Po ich dobre a precízne zvládnutom vystúpení prišlo na rad jedno super vystúpenie majsterky Slovenska a vicemajsterky Česko Slovenska v disciplíne pole dance . Toto vystúpenie určite potešilo hlavne pánsku časť osadenstva nášho plesu. Do programu boli samozrejme zapojení aj naši milí hostia, ktorí sa plesu zúčastnili. Dúfam, že sa všetci zúčastnení dobre bavili a už teraz sa nevedia dočkať ďalšieho ročníka tohto plesu.  » viac informácií