Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Prešov 24 -26.03.2023 technický seminár a páskovanie na majstrovské stupne.

IMG_2553V priebehu tohto víkendu od 24-26.03.2023 sa v telocvični ŠK TKD GE-BAEK Prešov konal technický seminár s majstrom Jerzy Jedutom VIII. dan Poľsko uznávaným medzinárodným inštruktorom TKD ITF a prezidentom poľského zväzu TKD ITF. Seminár bol rozdelený do viacerých tréningových blokov v rámci ktorých sa majster Jedut v jednotlivé  dni venoval všetkým technickým stupňom aj vekovým kategóriám členov  SZ TKD ITF, ktorí sa tohto technického semináru zúčastnili.  Na seminári sa všetci zúčastnení pod dohľadom majstra Jeduta mohli zdokonaľovať v  technikách úderov, sekov, blokov, kopov a pichov, rovnako tak v krokových variáciách na  sparing, sebaobrane a súborných cvičení. Vo večerných hodinách v piatok aj sobotu sa majster venoval cvičencom od 1. kupu vyššie, ktorí mali v nedeľu 26.03.2023 plánované skúšky na majstrovské stupne. V nedeľu prebehlo páskovanie na majstrovské stupne (dany), páskovanie začalo od 10.15 h. a končilo o 14.30 h vyhodnotením výsledkov a príhovorom majstra Jeduta k cvičencom, ktorí sa páskovania zúčastnili. V príhovore majster Jedut kládol dôraz na mladých cvičencov,  ktorým vysvetlil potrebu ich ďalšieho pokračovania v započatej ceste pri cvičení Taekwon- Da a dôležitosť ich správania sa a celkového prístupu k tomuto bojovému umeniu vo všeobecnosti, ako príklad pre začínajúcich cvičencov. Jeho slová rovnako smerovali aj na starších a dlhoročných cvičencov a členov rodiny Taekwon-Do, ktorých uvádzal ako vzor na tejto ceste. V závere majster Jedut všetkým zúčastneným zagratuloval k úspešnému zvládnutiu  týchto skúšok.  V našom klube sme medzi tých, ktorí sa môžu pýšiť dosiahnutím prvého majstrovského stupňa privítali novú členku juniorku Luciu Gumanovú. Starší členovia nášho klubu, ktorí úspešne zvládli skúšku na vyššie technické stupne sú: Tomáš Petro a Ľubomír Vrábeľ II. dan, Jakub Tomáš III. dan, Veronika Juríková a Marcel Petro IV dan. Členom nášho klubu a rovnako aj členom iných klubov v rámci SZ TKD, ktorí úspešne zvládli  tieto skúšky srdečne blahoželáme a želáme najmä veľa zdravia, chuti, a elánu do ďalších tréningov pri príprave a výchove mladých nadšencov Taekwon-. Do ITF. Technický seminár aj páskovanie bolo organizované Slovenským zväzom TKD ITF. » viac informácií  

Rezultáty 1. kolo Slovenská liga TKD ITF PONTE, Prešov 18.03.2023

V metropole Šariša sa v tretiu marcovú sobotu konalo 1 . kolo Slovenskej ligy TKD ITF PONTE, ktorá bola organizovaná pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon – Do ITF. Po organizačnej stránke bola súťaž organizovaná domácim klubom ŠK TKD GE-BAEK Prešov v telocvični na ul. Budovateľskej 34  v Prešove. Po niekoľko mesačnej súťažnej odmlke v priebehu zimných mesiacov to bola v tomto roku prvá previerka súťažne výkonnosti členov jednotlivých klubov, ktoré sa na tejto súťaži zúčastnili.   Súťaž bola určená pre všetky vekové kategórie od žiakov do 8  rokov až po seniorov a súťažilo sa vo všetkých disciplínach Taekwon- Do ITF (súborné cvičenia – tul, športový zápas-sparring, špeciálne techniky -t-ki a prerážacie techniky-wirok). Na súťaži sa zúčastnilo vyše 110 súťažiacich z viacerých klubov Slovenska. Zástupcovia domáceho klubu  na prvom kole vybojovali celkom 21 zlatých, 13 strieborných a 10 bronzových medailí . V celkovom súčte to pre klub vynieslo celkom 99 bodov a týmto viac, ako úspešne vykročili za obhajobou pohára o najlepší klub vo všetkých kolách Slovenskej ligy TKD ITF PONTE. Popri cenných medailách členovia domáceho klubu vybojovali aj niekoľko individuálnych ocenení – pohárov v jednotlivých vekových kategóriách v prvom kole ligy. Pohár pre najlepšiu žiačku do 8 rokov vybojovala Ema Propperová, pohár pre najlepšiu kadetku vybojovala  Ela Skirková, pohár pre najlepšiu juniorku vybojovala Karolína Lenhardtová a pohár pre najlepšieho seniora vybojoval Jakub Tomáš.  Zo strany trénerov a vedenia klubu by sme chceli konštatovať, že sme spokojní s predvedenými výkonmi a výsledkami našich členov, niektorým sa darilo viac iným menej. Ti ktorým sa tento krát darilo menej to vôbec nevadí, nech ich to posunie ďalej vedia, alebo zistili v ktorých činnostiach TKD sa potrebujú zlepšiť a preto musia trénovať poctivejšie pripadne viac a výsledok sa určite dostaví.  Chcem poďakovať aj našim deťom z náboru, ktorí sa nebáli a boli prví krát na súťaži išlo Vám to úplne super aspoň ste zažili atmosféru súťaže spolu s výhrami aj prehrami a s tým spojenými emóciami s ktorými je potrebne sa vysporiadať. Pokojne sa s tým obráťte na trénerov určite Vám radi pomôžu. Na zaver chceme poďakovať všetkým rodičom aj členom nášho klubu, ktorí nám pomáhali s prípravou telocvične a rovnako aj so súťažou samotnou, vedenie klubu. » viac informácií  

Sparingový seminár 12.03.2023 Olomouc ČR.

IMG_2337 IMG_2338 IMG_2339 Seminár SoloveySparingový seminár v Olomouci 12.3.2023, na ktorom sa zúčastnilo vyše 100 cvičencov TKD z Česka, Poľska a Slovenska v zastúpení: Tomáš Petro, Marcel Petro, Jakub Tomáš a Samuel Olejár. Tri tréningy v priebehu jedného dňa pod vedením Ukrainského reprezentačného trénera Olega Soloveya VII. Dan a niekoľkonásobného majstra sveta a Európy Vitaly Soloveya IV. Dan,  ďakujeme.

Majstrovstvá Európy TKD ITF, 25.-30.4.2023, Cluj Napoca Rumunsko

IMG_2364sk-ge-baek-presovlogo SZTKDV termíne od 25.04. – 30.4.2023 sa uskutočnia Majstrovstvá Európy juniorov a seniorov Taekwon-Do ITF v rumunskom meste Cluj Napoca. Zástupcovia Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF a  rovnako aj Športového klubu Taekwon – Do GE-BAEK Prešov nebudú chýbať na tomto vrcholnom podujatí športovcov v Taekwon- Do ITF starého kontinentu. Výber reprezentantov v zložení juniorky:  Lucia Gumanová, Karolína Lenhardtová a Teresa Kručayová doplnený o výber seniorov: Jakub Tomáš, Ľubomír Vrábeľ a Tomáš Petro budú zastupovať výber prešovských taekwondistov.  Výber taekwondistov z metropoly  Šariša bude doplnený o členku ŠK TKD Delta V. Šariš Mariannu Vrabcovú a členku klubu Taekwon-Do TaeYang Bratislava Veroniku Juhosovú. Tento reprezentačný výber bude na Majstrovstvách Európy vedený pod taktov skúsených trénerov Marcel Petro, Veronika Juríkova a Tomáš Olejár.

Víkendové sústredenie dievčenckého juniorského tímu Taekwon-Do ITF Slovensko

víkendV dňoch 9.3. až 12.3. sa v Prešove uskutočnilo mini sústredenie juniorskej reprezentácie v zložení Lucia Gumanová, Veronika Juhosová, Teresa Kručayová, Karolína Lenhardtová a Mariana Vrabcová. Cieľom sústredenia bola príprava dievčat na tímové disciplíny, v ktorých budú súťažiť na blížiacich sa majstrovstvách Európy. Dievčatá okrem ťažkej prípravy v telocvični utužovali kolektív aj mimo tatami. V piatok večer si navzájom zmerali sily v bowlingu a absolvovali spoločnú večeru. V sobotu navštívil reprezentačný kemp aj uznávaný športový psychológ Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC, ktorý okrem iného spolupracuje aj s viacerými úspešnými slovenskými športovcami. Počas celého dňa viedol odborné konzultácie ako s dievčatami tak aj s trénerským tímom. Veríme, že si všetci odniesli z mítingov čo najviac informácii, ktoré pomôžu k zlepšeniu už tak výborných výkonov.

Technický seminár s majstrom Jerzy JEDUTOM VIII. DAN, páskovanie na majstrovské stupne.

JEDUTVážení prezidenti klubov, tréneri a teakwondisti. V dňoch 24.3. až 25.3. k nám, na Slovensko do Prešova, zavíta majster z Poľska, Jerzy Jedut (8. DAN). Majster Jedut je medzinárodne uznávaný tréner a inštruktor. Veľmi dlho pôsobil, ako tréner poľskej reprezentácie, generálny sekretár európskej Taekwon-do federácie (A.E.T.F.) a v súčasnosti je prezidentom poľskej Taekwon-do federácie (PZ TKD). Vychoval desiatky majstrov sveta, Európy a medailistov z týchto vrcholných podujatí, medzi ktorých patrí aj držiteľ 8. DANU, 6-násobný majster sveta a 20-násobný majster Európy, majster Jaroslaw Suska. Technický seminár pod vedením majstra Jeduta bude zameraný na zdokonaľovanie techník, kopov, krokových sparingov, sebaobrany a súborných cvičení. Tréningy budú určené pre čierne a farebné pásy od 10. kupu (žltej farby) bez obmedzenia veku. Víkend bude zakončený dňa 26.03.2022 skúškami na vyššie majstrovské stupne (čierne pásy). Miestom konania bude telocvičňa ŠK Taekwon-do Ge-Baek Prešov na ulici Budovateľská č. 34. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

Slovenský pohár TAEKWON-DO ITF 1. kolo Liga PONTE, Prešov 18.03.2023

Ponte Presov 18.3.2023Vážený pán prezident/ ka, predseda/ kyňa, vedúci/a klubu, dovoľujem si Vás pozvať na prvé kolo súťaže Slovenský pohár v TAEKWON-DO ITF PONTE pre žiakov, kadetov, juniorov a seniorov (farebné a čierne pásy), ktorá sa uskutoční v telocvični ŠK TKD GE-BAEK Prešov ul. Budovateľská č. 34, 08 001, Prešov, dňa 18.03.2023. Súťaží sa v disciplínach TUL, MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER. Propozície na súťaž si môžete pozrieť, alebo stiahnuť tu: 1.kolo 2023 propozicie finalPrihláška 1. kolo PONTE 2023.