Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

ŠK GE-BAEK Prešov a Krúžkobranie v NC NOVUM v Prešove 2.9.2021

Novum-kruzkobranie-1080x1920pxNovum-kruzkobranie-A2Dňa 2.9.2021 sa v novootvorenom NC NOVUM v Prešove uskutoční “Krúžkovanie”, akcia spojená s prezentáciou voľnočasových aktivít jednotlivých klubov a krúžkov pôsobiacich v meste Prešov. Pre deti to bude netradičné prežitie ich prvého dňa v škole s možnosťou prehliadky a vyskúšania si rôznych druhov športových aktivít.  Medzi vybranými klubmi bol vedením NC NOVUM oslovený aj náš Športový klub TKD GE-BAEK Prešov, ktorého  vybraní členovia klubu budú mať dňa 2.9.2021 v objekte NC NOVU na nultom podlaží na pripravenom pódium svoje vystúpenie v čase o 11.20 hod. Rovnako tak budú mať zástupcovia nášho klubu organizátormi tejto  akcie vyčlenení aj priestor na svoj stánok za účelom prezentácie nášho klubu a prípadného náboru nových členov do radov nášho klubu. Všetkých priaznivcov Taekwon – Da, členov nášho klubu, ktorí nebudú vystupovať, ich rodinných príslušníkov a rovnako aj širokú verejnosť pozývame na tento deň do NC NOVUM v Prešove, vedenie klubu.   

Akcia v OC NOVUM v Prešove dopadla super, podľa nášho očakávania a dúfame, že naše vystúpenie sa páčilo aj tam prítomným návštevníkom obchodného centra. Krátke video z tejto akcie môžete nájsť na našej úvodnej stránke v časti “Články a videa” » viac informácií  

Reprezentačné sústredenie TKD ITF Prešov

logo SZTKDtaekwondo_logoV priebehu dní od 24.9 do 26.9.2021 sa pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF uskutoční v poradí druhé tohtoročné sústredenie reprezentantov Slovenska TKD ITF, ako príprava na nasledujúce súťažné obdobie, ktorých výber bude doplnený o talentovanú mládež. Sústredenie sa bude rovnako ako to predchádzajúce konať v telocvični ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV nachádzajúcej na ul. Budovatelskej 34 v Prešove. Prosím prezidentov jednotlivých klubov organizovaných pod hlavičkou SZ TKD ITF a trénerov, ktorých cvičenci už boli, alebo ešte len budú na toto sústredenie nominovaní, aby o tomto termíne svojich cvičencov, ale aj ich rodičov oboznámili. Zároveň je potrebné ich oboznámiť aj s dohodnutými podmienkami bezprostredne súvisiacimi s dochádzkou a účasťou na tomto sústredení (samotná nominácia cvičencov na sústredenie a ich následná účasť je o výbere talentov a ich následnom povinnom prístupe k tréningovému procesu). Ďakujem za pochopenie vedenie klubu z poverenia vedenia SZ TKD ITF.

Dlho očakávané a odložené páskovanie TKD ITF, Prešov 22.8.2021

taekwondo_logoDňa 22.8.2021 sa v telocvični na ul. Budovateľskej konalo prvé tohtoročné páskovanie – skladanie skúšok na vyššie technické stupne. Páskovanie sa uskutočnilo pod drobnohľadom skúšobnej komisie v zložení Lenka Palaščáková IV. dan a Veronika Balážová III. dan a trvalo od 09.00 hod. do 14.30 hod. v daný deň kedy bolo páskovanie ukončené poslednou skupinou a záverečným zhodnotením výsledkov páskovania zo strany členov skúšobnej komisie. Páskovania sa tentokrát  zúčastnili len členovia dvoch klubov a to: ŠK TKD GE-BAEK Prešov a ŠK DELTA V. Šariš. Aj napriek tomu sa páskovania zúčastnilo vyše 30-dsať taekwondistov, ktorí pod drobnohľadom oboch členov komisie a svojich trénerov preukázali, že si svoje vyššie technické stupne zaslúžia a postupne zvládali jednotlivé časti skúšok od základných techník rúk a nôh (úderov, sekov, blokov, vpichov až ku kopom), cvičenie tulov, trojkrokových, dvokrokových a jednokrokových technikách v dvojici, ukážky sebaobrany, prerážacie techniky až poslednou časťou bola skúška z teoretických vedomostí z TKD ITF. Všetci prítomní páskovanie úspešne zvládli a získali vyšší technický stupeň. Niektorí jedinci, ktorí vo všetkých častiach páskovania boli lepší, ako ostatní  dokonca spáskovali až o dva technické stupne. Všetkým k úspešnému páskovaniu blahoželáme a veríme, že aj naďalej budú pravidelne navštevovať tréningy a neustále sa v tomto bojovom umení budú zlepšovať a posúvať hranice svojich možností a kvalitu cvičenia dopredu, vedenie klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov.  Ako to postupne prebiehalo si môžete pozrieť v priloženom albume a viac potom vo videu, ktoré je umiestnené v zložke “Články a videa”. » viac informácií  

Prvé tohtoročné reprezentačné sústredenie TKD ITF 30.7 až 31.7.2021

logo SZTKDtaekwondo_logoPočas posledného prázdninového víkendu v júli sa v našej novej telocvični uskutočnilo sústredenie širšieho kádra reprezentácie a mladých talentov.Prvý deň prebiehal v duchu súborných cvičení pod vedením reprezentačnej trénerky Veroniky Balážovej. Privítali sme nových členov reprezentácie a po dlhšej pauze sa konečne stretli aj starší harcovníci. Druhý deň už fičal v akčnejšom duchu sparingov s pomocným repretrénerom Marcelom Petrom. Oprášili sme staré vedomosti, naučili sa nové… Viac Info vo videu, ktoré sa nachádza v časti ” Články a videa”.

Sústredenie TKD ITF Sigort 2021

taekwondo_logoOd 08.08.2021 v rek. zariadení Opalex a Zelený Breh na Sigorte začalo naše dlho očakávané sústredenie TKD ITF organizované vedením ŠK GE-BAEK PREŠOV pod hlavičkou a s podporou vedenia SZ TKD ITF. Vyše päťdesiatka Taekwondistov tu absolvuje naše druhé tohtoročné sústredenie, ako prípravu na nadchádzajúcu sezónu, ktorá veríme že bude čo sa týka tréningového procesu a rovnako aj súťaženia s ohľadom na možné opatrenia proti ochoreniu COVID oveľa priaznivejšia. Účastníci sústredenia denne absolvujú náročný tréningový program ktorý je večer ukončený konzultáciami a prípravou na sobotňajšie paskovanie… Samozrejme že nechýba ani čas na zábavu a hry.

» viac informácií  

Prezentácia ŠK TKD GE-Baek Prešov trochu inak

IMG_20210629_215125_514Dňa 30. 08.2021 vybraní členovia ŠK GE-BAEK PREŠOV prezentovali bojové umenie Taekwon-Do pri príležitosti oslavy 70tych narodenín rodinného príslušníka  jedného z členov nášho klubu. Svoje schopnosti, zručnosti a naučené techniky pod dohľadom trénerky Veroniky Balažovej predviedli:   L. Gumanová, E. Skirková, H. Skirková, T Kručayová a K. Lenharthová » viac informácií  

INFORMÁCIA K SÚSTREDENIU v termíne od 8.8.2021 do 15.08.2021

sk-ge-baek-presovitf

 

Vážení rodičia a cvičenci z jednotlivých klubov, ktorí ste prihlásení na nasledujúce sústredenie, ktoré je organizované ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV pod hlavičkou a s podporou Slovenského zväzu TKD ITF v termíne od 8.8.2021 do 15.8.2021 v rekreačnom zariadení Opalex a Zelený Breh Sigort, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu. Príchod na sústredenie je dňa 8.7 t.j. nedeľa v čase od 09.00 do. 10.00, kedy prebehne registrácia prihlásených osôb na sústredenie, kto ešte  nezaplatil zálohu vo výške 110 E doplatí ju na mieste, dostanete  kľúče od izieb, následné ubytovanie sa a v čase 10.30 bude prvý tréning. Obed bude až o 13.00 h. Ďalší program tréningov a iných aktivít  Vám bude  včas  oznámený zo strany trénerov a organizátora sústredenia.

Sústredenie reprezentácie Taekwon – DO ITF a talentovanej mládeže

IMG_20210629_215125_514logo SZTKD Od dňa 30.07.2021 sa v novej  telocvični Športového klubu TKD GE-BAEK PREŠOV na ul. Budovatelskej č. 34 v Prešove začalo prvé tohtoročné sústredenie reprezentantov Slovenska v Taekwon-Do ITF, kde skupinu stálych členov reprezentačného výberu na sústredení reprezentační tréneri doplnili aj o výber  Taekwondistov – našu talentovanú mládež  zo všetkých klubov, ktoré sú organizované pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF. Dlhoroční reprezentanti budú počas tréningového procesu zlepšovať svoje doposiaľ naučené  zručnosti v jednotlivých technikách v tuloch a sparringu a rovnako budú na sústredení odovzdávať aj svoje dlhoročné skúsenosti mladšej generácií (talentovanej mládeži). Reprezentační tréneri sa po dlhšej prestávke tešia na všetkých, ktorí sa sústredenia zúčastnia. V ďalšom sústredení budeme pokračovať v termíne od 8.8.- 15.8.2021, ktoré sa uskutoční v rekreačnom zariadení Opalex Sigort a Zelený Breh.  V poradí tretie sústredenie je naplánované na mesiac september od 2.9.2021. 

MSR v Kicboxe Poprad 2021 s účasťou zástupcov ŠK TKD GE-BAEK Prešov

Po viac než ročnej abstinencii si členovia nášho klubu konečne prišli na svoje. Dominik Saviolli a Jakub Tomáš sa v sobotu 26. 06. ako členovia výpravy Kick boxing club Panter Prešov  zúčastnili na MSR v Poprade. Našich súťažiach doprevádzali tréner Marcel Petro a prezident klubu Tomáš Olejár. Po náročnom a dlhom dni zápasov plných strastí a radostí, sme sa dočkali šťastného konca a chalani vybojovali cenné kovy.

Domink 1. miesto PF

Jakub    1. miesto LC

               3. miesto PF

Poďakovanie patrí Panterom, vďaka ktorým sme sa mohli zúčastniť na tomto turnaji, no hlavne Tomášovi a Marcelovi, ktorí to pre nás robia vo svojom osobnom, voľnom čase. Ešte raz vďaka, bez Vás by to nešlo!  » viac informácií  

OZNAM K TRÉNINGOM CEZ LETNÉ PRAZDNINY

IMG_20210629_215125_514

Vážení rodičia a členovia ŠK GE-BAEK PREŠOV cez letné prázdniny pokračujeme ďalej v tréningovom procese s nasledovným rozpisom :

PONDELOK skupina “C” od 16.00 h. do 17.00 h. Od 17.00 do 18.30 obidva skupiny “A+B”.

 UTOROK : od 17.00 h. do 18.30 h. skupina A+B.

 STREDA: 16.00 h. do 17.00 h. skupina “C”, od 17.00 h. do 18.30 h. skupiny “A+B”

 ŠTVRTOK : od 17.00 h. do 18.30 h skupiny A+B”.

 Ešte jeden dôležitý oznam nezabudnite prosím, že na sústredení bude aj páskovanie, rovnako ako minulý rok to bude posledný deň sústredenia t.j. 14.8.2021 a večer si znovu urobíme spoločné posedenie spojené s grilovačkou a zábavou.

1 2 3 36