Mesto Prešov v roku 2020 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 2.978€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

Central Winter Taekwon-Do Camp 2020 Szczyrk, Poľsko

V termíne od 14.- 20.01.2020 sa v Poľskom meste Szczyrk konalo Centrálne zimné sústredenie Taekwon – Do ITF, ktoré bolo organizované vedením Poľského zväzu Taekown-Do ITF. Jednotlivé tréningy na tomto sústredení viedol majster Jerzy Jedut držiteľ VIII. danu a Jaroslaw  Suska držiteľ VII. danu, obaja medzinárodný inštruktori Taekwon – Da ITF. Na tomto sústredení sa zišlo vyše 80 taewondistov z rôznych krajín európskeho kontinentu a nechýbali na ňom ani zástupcovia Prešovského Taekwon – Da. Konkrétne z ŠK TKD GE-BAEK Prešov sa sústredenia zúčastnila pätica cvičencov Marcel Petro, Veronika Balážová, Lenka Palaščáková, Hanka Skirková a Elka Skirková a za ŠK Drako Smolenice Svetlana Losso. Cvičencov na tomto náročnom sústredení doplnil Rasťo Skirka ako morálna podpora pri tréningoch