Mesto Prešov v roku 2019 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.849€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 2.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.

3. ročník medzinárodnej súťaže TKD ITF Generála Choia Oradea 2019, Rumunsko

1 V termíne od 20. – 22.6.2019 sa uskutoční v poradí už tretí ročník medzinárodnej súťaže v Taekwon – Do ITF  Mightyfist memoriál Generála Choia, ktorý sa uskutoční v rumunskom meste Oradea pod organizačnou taktovkou domáceho klubu Tae – Kyon Oradea a prezidenta klubu Alexandru Sasa. Samozrejme že ani na tomto vynikajúcom a kvalitne obsadenom športovom podujatí nebudú chýbať zástupcovia z nášho klubu ŠK TKD GE- BAEK Prešov.

 

Rezultáty z III. ročníka medzinárodnej súťaže Tekwon – Do ITF memoriál Generála Choia pre žiakov, kadetov, juniorov  a seniorov Oradea Rumunsko 20.- 22.6.2019. Skupina 17 súťažiacich Športového klubu TKD GE-BAEK Prešov doplnená početnou skupinou fanúšikov z radov rodičov vycestovala dňa 20.6.2019 štvrtok do Rumunského mesta Oradea, kde vo večerných hodinách  v interiéry hotela Intercontinental všetci bez väčších problémov absolvovali povinnú registráciu spojenú s vážením.  Rovnako tak úspešne sme zvládli poradu rozhodcov a trénerov jednotlivých klubov a mohli sme sa ísť ubytovať. Na druhý deň ráno o 09.00 hod. sme začali súťažiť. V prvý deň sa postupne v jednotlivých kategóriách predstavili naši žiaci a kadeti a neskor aj jeden senior. Hneď v prvý deň sme v konkurencii 386 súťažiacich z 23 klubov z Rumunska, Maďarska, Moldavska, Bulharska a Slovenska vybojovali 2 zlaté, 5 strieborné a 6 bronzové medaile a jednu bronzovú medailu v tímových súťažiach. Naše dievčatá  kadetky vybojovali túto medailu v  súborných cvičeniach. Na druhý deň sme získali 1 striebornú a  zlatú medailu v seniorskej a juniorskej kategórii. Celkovo sme na kvalitne obsadenej súťaži v individuálnych kategóriách získali 15 medailí,  3 zlaté, 6 strieborné a 6 bronzové medaile a jednu bronzovú medailu v kategórii súborné cvičenia kadetiek. Medzi najúspešnejších patrili Hanka Skirková, ktorá získala striebornú medailu v sparingu a bronzovú v súborných cvičeniach, Elka Skirková rovnako vybojovala striebornú medailu v sparingu a bronzovú v súborných cvičeniach. Alžbetka Klučiarová vybojovala striebornú medailu v sparingu a bronzovú v súborných cvičeniach. Zvlášť musíme pochváliť Dominika Savioliho, ktorý vybojoval v sparingu zlatu medailu a kvalitou predvedených zápasov zaujal aj skupinu rozhodcov, ktorí jeho finálový zápas posunuli do večerného otváracieho ceremoniálu v ktorom Domino nás Gustávo nesklamal a s prevahou bodov u rozhodcov zvíťazil. Ešte pred týmto zápasom v sparingu získal bronz v súborných cvičeniach. Svojími výkonmi zaujal aj senior Ľubomír Vrábeľ, ktorí v sparingu po odvážnom výkone vybojoval striebornú medailu a zlatú medailu získal v súborných cvičeniach. Ďalšie medaile vybojovali Lukáš Leščák bronz – sparing, Romanka Gallová striebro – sparing, Karolína Lenhardthová zlato – súborné cvičenia, Laura Gutisová bronz – súborné cvičenia a Richard Novák striebro – sparing. Dievčence v zložení Romanka Gallová, Laura Gutisová, Lucia Gumanová, Karolína Lenhardthová, Ela Skirková a Hana Skirková vybojovali bronz v súborných cvičeniach tímov.  V mene vedenia klubu by som chcel za predvedené výkony poďakovať všetkým naším členom, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili aj keď medaile sa im v tvrdej konkurencii a sťažených podmienkach v podobe len ťažko dýchateľného  vzduchu v športovej hale získať nepodarilo. Rovnako tak patrí vďaka rodičom, ktorí svojou prítomnosťou výdatne deti podporovali pri súťažení a trénerom Veronika Balážovej a  Davidovi Trochanovi. Naš klub na tejto súťaží podporovala aj spoločnosť SPINEA ktorej týmto za jej podporu v mene klubu ďakujeme.