Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Rezultáty 2 kolo. Slovenská liga TKD ITF PONTE Bratislava 20.05.2023

Dňa 19.05.2023 vycestovala 17 členná výprava Športového klubu Taekwon - Do GE-BAEK Prešov na 2. kolo Slovenskej ligy TKD ITF PONTE, ktoré sa uskutočnilo nasledujúci deň 20.05.2023 v telocvični FEI STU na Ilkovičovej ulici v Bratislave. Výprava nášho klubu pozostávala z dvoch trénerov  Tomáš Olejár a Marcel Petro, troch rozhodcov Ľubomír Vrábeľ (zároveň súťažil), Jakub Tomáš (zároveň súťažil), Hanka Skirková, Lucia Gumanová (zároveň aj súťažiaca),Teresa Kručayová (zároveň aj súťažiaca) a ďalších 11 súťažiacich. Starších členov nášho klubu: Aliteu Dukovskú, Samuela Janka, Samuela Karniša, Elu Skirkovú, Luciu Gumanovú, Teresu Kručayovú a Karolínu Lenhardtovú doplnili naši začiatočníci Natália Satvarová, Daniela Obročníková, Martin Höger, Marek Höger, Matej Andrejko a Gašpar Dulín. Súťažiť sa začalo v sobotu ráno v čase o 9.30 h., pričom samotnému súťaženiu prechádzala registrácia všetkých súťažiacich a porada zúčastnených rozhodcov. Súťaž prebiehala vo všetkých  súťažných disciplínach Taekwon - Da ITF (súborné cvičenia, športový zápas, špeciálne techniky a prerážacie techniky) žiakov, juniorov a seniorov systémom každý s každým. Hneď ráno výpravu už priamo v mieste súťaženia doplnil ďalší člen nášho klubu Jakub Tomáš, ktorý na tejto súťaži plnil  úlohu rozhodcu, trénera aj súťažiaceho. Medzi veľmi slušnou účasťou zúčastnených (vyše 100 súťažiacich) klubov zo Slovenska v jednotlivých súťažných disciplínach a vekových kategóriách, kde najmä žiacke a juniorské kategórie boli početne najviac obsadené, vybojovali zástupcovia nášho klubu spolu 28 medailí.  Z toho bolo 15 zlatých medailí,  7 strieborných a 6 bronzových medailí.  Po skončení súťaže a zrátaní všetkých bodov sa udeľovali aj individuálne ocenenia v podobe  pohárov, kde pohár za najlepšieho kadeta získal Marek Höger, najlepšou juniorkou bola Karolína Lenhardtová a najlepším seniorom sa stal Jakub Tomáš.  Nikto zo zúčastnených členov nášho klubu, ktorí súťažili neostal na tejto súťaži bez zisku medaily. Všetkým k zisku medailí blahoželáme a zároveň im ďakujeme za predvedené výkonu a vzornú reprezentáciu nášho klubu a mesta Prešov, vedenie klubu.   

» viac informácií

no comments

Letné sústredenie TKD ITF Vyšné Ružbachy 2023

Vážení rodičia, členovia klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov, členovia iných klubov pod hlavičkou SZ TKD ITF.

Chceli by sme Vás touto cestou informovať, že v termíne od 6.8.2023 do 13.8.2023 bude náš klub pod hlavičkou Slovenského zväzu TKD ITF organizovať Letné športové sústredenie Taekwon - Do ITF. Miesto konania sústredenia je Vyšné Ružbachy, Penzión Ružbašský dvor I a II. Sústredenie je určené pre všetky vekové kategórie od 8 rokov, všetky technické stupne, pre aktívnych, ale aj rekreačných cvičencov Taekwon - da. Sústredenie je naším klubom organizované už viac ako 17 rokov a s jeho organizáciou máme bohaté skúsenosti. Každoročne sa letného sústredenia zúčastňujú aj cvičenci z iných klubov, preto všetkých ktorí prejavia záujem o účasť na tomto sústredení vítame. Po jeho skončení určite neoľutujete, že ste sa ho zúčastnili. Okrem tréningového procesu počas sústredenia, ktorými sa môžete lepšie pripraviť na novú sezónu prežijete tu aj kopec dobrej zábavy. O dvojfázové tréningy vo vopred pripravenom priestore vybavenom cvičebnými pomôckami a celodenný program sa budú starať skúsení tréneri Veronika Juriková, Marcel Petro, Jakub Tomáš a ďalší tréneri. Cena tohto letného sústredenia je 265€ a zahŕňa 7 nocí s plnou penziou a všetky tréningy s možnosťou ubytovania nielen zúčastnených cvičencov, ale aj ich rodičov či priateľov (kapacita zariadení je obmedzená a prioritne budeme zabezpečovať ubytovanie pre cvičencov). Cvičenci, ktorí sú členovia príslušného klubu a ten je organizovaný pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF (Zväz im prispieva na sústredenie sumou vo výške 100€), to znamená že cvičenec respektíve jeho rodič zaplatia za sústredenie sumu vo výške 165 €. Strava v ubytovacom zariadení odpovedá všetkým potrebám zdravej výživy a je doplnená o pitný režim. Prihlásiť sa na toto sústredenie je možné prostredníctvom on-line Registračného formuláru na tomto linku: https://app.paysy.sk/reg/sportovy-klub-taekwon-do-ge-baek-presov/registracia-na-letne-sportove-sustredenie. Keďže kapacita ubytovacieho zariadenia je obmedzená budeme uprednostňovať cvičencov, ktorí budú mať včas zaplatenú zálohovú platbu. Zaplatením zálohovej platby potvrdzujete záväzné prihlásenie Vášho dieťaťa, alebo seba na sústredení. Zálohu je potrebné uhradiť v termíne do 30.6.2023 vo výške 100 € na účet klubu IBAN: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, SWIFT: TATRSKBX. Zvyšnú čiastku za sústredenie vo výške 65€ je potrebné uhradiť tak, aby bola najneskôr do 3.8.2023 pripísaná na vyššie uvedenom účte. To najkrajšie z prázdnin Vás čaká na jeho konci. Tešíme sa na všetkých účastníkov sústredenia a dúfam, že opäť strávime niekoľko skvelých dní spojených so zábavou a tréningovým procesom. Dôležitá informácia : V prípade ak sa niekto už prihlási na sústredenie a zaplatí príslušnú zálohu, storno účasti Vášho dieťaťa alebo Vás na sústredení je možné len v prípade ak sa dieťa, alebo cvičenec nebude môcť sústredenia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, úraz hospitalizácia v zdravotnom zariadení a podobne (nutné predložiť potvrdenie od lekára). V tomto prípade Vám bude vrátená záloha v plnej výške. V prípade, ak účasť dieťaťa, alebo cvičenca na sústredení budete chcieť zrušiť z iných nešpecifikovaných dôvodov budete tak môcť bez storno poplatku urobiť len v termíne do 15.07.2023. Ak Vašu účasť na sústredení zrušíte po tomto termíne bude Vám odrátaný storno poplatok z Vami už zaplatenej zálohovej platby vo výške 100 € v podobe 40% . To znamená, že Vám bude vrátená suma vo výške 60€. Informácie k doprave a príchodu na sústredenie: Príchod na sústredenie je dňa 6.8.2023 sobota v čase do 10.00 h, kedy priamo na mieste prebehne registrácia. Po registrácii budú deti rozdelené do skupín, deti sa ubytujú a potom by nasledoval prvý spoločný tréning pre všetkých, kde by sa deti dozvedeli všetky dôležité informácie ohľadom rozdelenia do skupín, časy tréningov, časy stravy a ďalšie dôležité informácie. V sobotu by bol obed naplánovaný na 13.00 resp. 13.30 h. podľa toho ako budú deti prichádzať na sústredenie. Čo sa týka dopravy detí respektíve cvičencov na sústredenie je individuálne. Sústredenie sa končí dňa 13.8.2023 sobota po raňajkách odchod cca 10.00 hod. Na všetkých sa už teraz veľmi tešíme vedenie klubu ŠK TKD GE- BAEK Prešov. Rovnaké informácie môžete nájsť aj na našom webe: http://www.gebaek.sk/web/ Ak by ste čokoľvek potrebovali vedieť zavolajte mi +421915892781. Ešte stále máme voľné miesto. Link na prihlásenie dieťaťa na sústredenie je: https://app.paysy.sk/reg/sportovy-klub-taekwon-do-ge-baek-presov/registracia-na-letne-sportove-sustredenie

» viac informácií

no comments

Európsky pohár Taekwon-Do ITF, Ľublin, Poľsko 15-18.06.2023

EP PL 2023 EP PL 2023.jpg-Pred členmi ŠK Taekwon - Do GE-Baek Prešov, ktorí sú v jednom z dvoch výberov reprezentantov Slovenska Taekwon-Do ITF  (užší a širší výber) je tu ďalšia výzva. V mesiaci jún, konkrétne od 15-18.06.2023 ich čaká previerka zručností v dvoch disciplínach TKD ITF v súborných cvičeniach a športovom zápase (individuálne, tímové) na 12. Európskom pohári TKD ITF, ktorí sa uskutoční v poľskom meste Ľublin. Tu si zmerajú sily s výbermi reprezentantov klubov a krajín starého kontinentu.  Výber reprezentantov, ktorí budú pod hlavičkou Slovenského zväzu TKD ITF hájiť farby nášho klubu aj metropoly Šariša budú kadetka: Ela Skirková a Karolína Lenhardtová, juniori/ky : Samuel Karniš, Katka Šalamonová, Lucia Gumanová, Teresa Kručayová,  a senior: Ľubomír Vrábeľ. Za náš klub bola, ako jeden z členov realizačného tímu Slovenska nominovaná Frederika Ivanocová. Tím súťažiacich z ŠK GE-BAEK Prešov bude doplnený ďalšími súťažiacimi a členmi realizačného tímu z ŠK Delta V. Šariš, ŠK Drako Smolenice, ŠK Koryo Bratislava a Tae Yang  Club Bratislava.  Pred samotným odchodom na európsky pohár čaká tento výber sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne od 9-11.06.2023.» viac informácií

no comments

2. kolo Slovenska liga TKD ITF PONTE 20.05.2023, Bratislava,

Info pre všetkých členov klubu a ich rodičov o blížiacej sa súťaži, ktorá sa uskutoční v BA. Vážený pán prezident/ka, predseda/ kyňa, vedúci/a klubu, dovoľujem si Vás pozvať na druhé kolo súťaže Slovenský pohár v TAEKWON-DO ITF PONTE pre žiakov, kadetov, juniorov a seniorov (farebné a čierne pásy), ktorá sa uskutoční v Bratislave, dňa 20.5.2023. Súťaží sa v disciplínach TUL, MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER. Členovia klubu, ktorí majú záujem sa súťaže zúčastniť čím skôr sa nahláste na súťaž, aby sme vedeli zabezpečiť dopravu a ubytovanie v BA. Odchod na súťaž bude v piatok v doobedňajších hodinách, prespíme v BA a po skončení súťaže ideme domov. V našej aplikácii Paysy už je sprístupnené prihlasovanie deti na tuto súťaž. Zo strany klubu súťažiacim prispejeme na štartovné v plnej výške a polovičná suma na dopravu. Ubytovanie si hradia súťažiaci. Prihlasovanie sa robí stále cez ten istý link: https://app.paysy.sk/reg/sportovy-klub-taekwon-do-ge-baek-presov/sutaz.


» viac informácií

no comments

Rekapitulácia účinkovania členov slovenského reprezentančého výberu TKD ITF na ME Rumunsko Cluj - Napoca

Prvý súťažný deň: Premiéra slovenského dievčenského tímu na majstrovstvách Európy. Karolína - kop Ap chagi 3 bodyVeronika - kop Dolyo chagi 0 bodov, Marianna - kop Yop chagi 0 bodov. Dievčatám napriek tomu ďakujeme za super výkon a ideme ďalej. Po dievčatách boli v akcii naši seniori Tomáš a Ľubo v súborných cvičeniach  do 1. DANU v ringu čislo 5. Tomáš prehral svoj prvý zápas s írskym  reprezentantom v pomere 0:5. Ľubo vyhral prvý zápas s anglickým  reprezentantom 5:0 a v 2. kole prehral s reprezentantom z Nórska  v pomere 1:4. Chlapci predviedli skvele výkony a chýbalo možno trochu športového šťastia. Hneď po Ľubovi a Tomášovi sa v ringu číslo 6 predstavil náš posledný seniorský reprezentant Jakub. V súborných cvičeniach  do 2. DANU sa postavil proti maďarskému  reprezentantovi. Jakub bohužiaľ prehral 0:5 no po chybnom verdikte rozhodcov ohľadom chybnej techniky v zostave na strane maďarského reprezentanta. Po upozornení zo strany našich trénerov na pochybenie sa výsledok nemenil. Krátko po senioroch nastupovali do ringu číslo 2 na tímové súborné cvičenia naše juniorky v zložení Karolína, Lucia, Teresa, Marianna a Veronika. Dievčatá sa v prvom zápase postavili Nórkam no aj napriek dobrému výkonu z našej strany vyhrali súperky z  v pomere 5:0. Dievčatám patrí poďakovanie a potlesk za skvelý výkon a reprezentáciu. Za výbornú reprezentáciu Slovenska im ďakujeme.

POSLEDNÉ REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIE PRED ODCHODOM NA ME TKD ITF.

Počas tretieho aprílového víkendu sa uskutočnilo v telocvični Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov posledné reprezentačné sústredenie úzkeho výberu reprezentácie pred pondelkovým (24.4.2023) odchodom na Majstrovstvá Európy do rumunského mesta Kľuž. Nominovaní reprezentanti sa počas tréningov zameriavali na doladenie detailov v disciplínach, v ktorých budú súťažiť. Tréningové jednotky boli pod dohľadom reprezentačných trénerov Marcela Petra, Veroniky Juríkovej a Martiny Lenhardtovej. V dejisku turnaja doplní trénerský štáb Tomáš Olejár. V Rumunsku budú Slovensko reprezentovať:

 

  Lucia Gumanová
 Súborné cvičenia junioriek do 1. DANU
 Športový boj junioriek do 65 kg
 Prerážacie techniky junioriek

Veronika Juhosová
 Súborné cvičenia junioriek do 1. DANU
 Špeciálne techniky junioriek

Teresa Kručayová
 Súborné cvičenia junioriek do 1. DANU
 Športový boj junioriek do 45 kg

Karolína Lenhardtová
 Súborné cvičenia junioriek do 1. DANU
 Športový boj junioriek do 65 kg
 Špeciálne techniky junioriek
 Prerážacie techniky junioriek

Marianna Vrabcová
 Špeciálne techniky junioriek

Tomáš Petro
Súborné cvičenia seniorov do 1. DANU

Jakub Tomáš
 Súborné cvičenia seniorov do 2. DANU
 Športový boj seniorov do 70 kg
 Špeciálne techniky seniorov

Ľubomír Vrabeľ
 Súborné cvičenia seniorov do 1. DANU

 TÍMOVÉ SÚŤAŽE (GUMANOVÁ, JUHOSOVÁ, KRUČAYOVÁ, LENHARDTOVÁ, VRABCOVÁ)
 Súborné cvičenia junioriek
 Špeciálne techniky junioriek
 Prerážacie techniky junioriek

Sme pripravení a motivovaní, držte nám palce DO TOHO SLOVENSKO.» viac informácií

no comments

Rezultáty 18. ročník SPIRIT OPEN Hatvaň, MR.

Členovia ŠK TKD GE- BAEK  Prešov  sa dňa 16.04.2023 v meste Hatvaň pod vedením reprezentačného trénera Marcela Petra zúčastnili medzinárodnej súťaže 18. ročník SPIRIT OPEN 2023, ktorá bola generálkou na majstrovstvá Európy TKD ITF, ktoré sa už budúci týždeň uskutočnia v rumunskom meste Cluj Napoka a získali celkom 7 zlatých, 2 strieborné a 2 bronzové medaile. Výsledky jednotlivcov menovite : Karolína Lenhardtová 1 miesto športový boj junioriek do 65 kg a 1 miesto špeciálne techniky junioriek. Teresa Kručayová si vybojovala 1 miesto súborné cvičenia do 1. danu a rovnako 1 miesto športový boj do 45 kg.  Lucia Gumanová vybojovala 2 miesto športový boj do 65 kg.  Jakub Tomáš vybojoval druhé miesto špeciálne techniky seniorov a 3 miesto športový boj do 70 kg.  Tomáš Petro vybojoval 3 miesto súborné cvičenia do 1. danu. Naše juniorky boli rovnako členkami v tímových súťažiach, kde spoločne s dvoma súťažiacimi z dvoch ďalších klubov organizovaných pod SZ TKD ITF  vybojovali prvé miesto súborné cvičenia tímov (Gumanová, Juhosová, Kručayová, Vrabcová a  Lenhardtová) a rovnako prvé miesto špeciálne techniky (Lenhardtová, Juhosová a Vrabcová). Naši seniori sa na tejto súťaži zapojili do tímových súťaži , kde vybojovali prvé miesto  špeciálne techniky (Petro, Tomáš, Vrabeľ).

» viac informácií

no comments