Mesto Prešov v roku 2017 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3213€. Ďakujeme.

16. ročník medzinárodného turnaja TKD ITF Prešov OPEN 2018

 PO OPEN 2018Navrh tricka 201816. ročník medzinárodného turnaja Taekwon - Do ITF pod názvom Prešov OPEN 2018 je už minulosťou. Tento  marcoví víkend 10 -11.3.2018 sa pod hlavičkou vedenia Športového klubu Taekwon - Do GE-BAEK Prešov za výdatnej pomoci mnohých priateľov a nadšencov tohto bojového umenia a nášho klubu pod záštitou mesta Prešov podarilo zorganizovať jedno vydarené športové podujatie v kórejskom bojovom umení. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo vyše 230 súťaže chtivých športovcov za účasti 15 klubov zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Bulharska, Česka a domáceho Slovenska. Súťaž prebiehala vo vekových kategóriách od 6  do 35 rokov rozdelených na mladších žiakov 6 - 9 rokov, starších žiakov 10 - 14 rokov, juniorov 14 - 18 rokov a seniorov 18 až 35 rokov v týchto štyroch individuálnych súťažných disciplínach: súborné cvičenia (patterns), športový boj (sparring), špeciálne techniky (special technics) a prerážacie techniky (power breaking) a dvoch tímových disciplínach: tímové súborné cvičenia a tímový športový boj. Súťažiacim z domáceho klubu ŠK GE-BAEK Prešov sa podarilo na tomto medzinárodnom športovom podujatí nabitom kvalitnými súpermi vybojovať celkom 16 zlatých, 13 strieborných a 13 bronzových medaily, pričom s celkovým počtom 132 bodov sa stali najúspešnejším klubom tohto športového podujatia. Cena pre najlepší klub 16. ročníka medzinárodného turnaja Taekwon - Do ITF, Prešov OPEN 2018 ostala vďaka skvelým výkonom zástupcov z nášho klubu doma v metropole Východného Slovenska aj Šariša, našom rodnom Prešove. Okrem ceny za najúspešnejší klub sa zástupcovi nášho klubu Richardovi Novákovi podarilo vybojovať aj cenu za najlepšieho juniora celého turnaja. Na otváracom ceremoniáli tohtoročného turnaja, ktorý sa uskutočnil v sobotnajších podvečerných hodinách sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Prešov predsedníčka Komisie školstva a športu Renáta Fedorčíková, poverená vedúca odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu PaedDr. Jitka Semivanová, odborný referent športu Michal Semančík a poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Miroslav Benko MBA, ktorí sa zúčastnili slávnostného otvorenia celého turnaja a privítali všetkých zúčastnených v našom meste. Celkové výsledky za jednotlivé kluby nájdete tu : GE-BAEK medaile, umiestnenie klubov


» viac informácií

no comments

PREŠOV OPEN 2018 medzinárodný turnaj TKD ITF, Slovensko

banner - PO OPENV mene Športového klubu Taekwon-Do GE-BAEK Prešov, mám tú česť Vás pozvať na v poradí už 16. ročník PREŠOV OPEN 2017 medzinárodný turnaj Taekwon-Do  ITF . Termín turnaja bol stanovený v dňoch 10-11.3.2018 a bude sa konať v telocvični ZŠ Sibírska č. 42 v Prešove.  Prešov Open má svoju dlhoročnú tradíciu už od roku 2002, kedy sa uskutočnil jej prvý pilotný ročník. Súťaž je určená pre deti od 6 rokov, juniorov a seniorov – farebné a čierne pásy. Súťaž zahŕňa nasledujúce individuálne súťažné disciplíny: tul, sarring, špeciálne techniky, testy sily a kolektívne (tímové) disciplíny: tím tul, tím sparring.

Prešov Open každoročné navštevuje vyše 220 súťažiacich z viacerých krajín Európy a to z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a Česka. Víťazi súťažných kategórií budú ocenení medailou a diplomom, pričom po sčítaní všetkých dosiahnutých výsledkov sa vyhodnotí najlepší žiak/žiačka, junior/juniorka, senior/seniorka a najlepší klub s najvyšším počtom všetkých dosiahnutých výsledkov.

Prosím prijmite touto cestou naše srdečné pozvanie na toto športové podujatie. Tešíme sa na Vašu účasť a návštevu. V prílohách nájdete propozície na súťaž: Oficial Invitation 2018Propozície Ang. 2018propozície súťaže 2018,Registration form 2018.» viac informácií

no comments

Skúšky technickej vyspelosti - páskovanie v roku 2018

Dňa 28.01.2018 o 09.00 hod. t.j. v nedeľu prebehne v našej telocvični na ul. Mukačevskej č. 59 v Prešove prvé tohtoročné páskovanie -skúšky technickej vyspelosti. Prosím všetkých, ktorí sa na toto páskovanie pripravujú aby si nezabudli priniesť vypísanú prihlášku, športové preukazy, tí ktorí v rámci páskovania budú absolvovať aj test sily si samozrejme zabezpečia aj príslušný počet dosiek a samozrejmé finančnú hotovosť. Takže do páskovanie máte ešte trocha času tak poctivo chodiť na tréningy a v mene vedenia nášho klubu prajem všetkým úspešné zvládnutie skúšok technickej vyspelosti TKD ITF. Páskovanie bude viesť komisia trénerov vedené medzinárodným inštruktorom všetkým už veľmi dobre známym Róbertom Jašinským držiteľ VI. danu z Poľska, Veronikou Balážovou III. dan a Stanislav Kica II. dan.  Zároveň poprosím starších členov klubu aby prišli fyzicky svojou prítomnosťou podporiť svojich mladších členov nášho klubu pri skladaní týchto skúšok.... vedenie klubu.

Všetkým členom nášho klubu, ale aj ostatným ktorí v nedeľu úspešne zvládli páskovanie  v mene vedenia klubu blahoželáme. Počas nedelnajšieho páskovania nám do klubu držiteľov I. danu pribudli dvaja juniori Tomáš Petro a Diana Obcovicová. 

» viac informácií

no comments