Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Rezultáty 4. kolo Slovenská liga TKD ITF PONTE Veľký Šariš 19.06.2022

287735268_711156410153232_6425893083972429993_n IMG_1081Sedem desiatok súťažiacich zo šiestich klubov si dali stretnutie v telocvični ZŠ v meste Veľký Šariš, kde sa konalo posledné 4. kolo Slovenskej ligy Taekwon-Do ITF PONTE. Záverečné kolo si pod svoju organizačnú taktovku tentokrát zobrali členovia domáceho klub ŠK Taekwon - Do Delta Veľký Šariš za pomoci  členov organizovaných pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon- Do ITF. Aj v tomto záverečnom kole súťažiaci súperili vo všetkých štyroch súťažných disciplínach  TKD ITF t.j. súborné cvičenia, športový zápas, špeciálne techniky a prerážacie techniky. Súťaž bola určená pre žiakov, kadetov, juniorov a seniorov s farebnými ale aj čiernymi opaskami.  Na tomto záverečnom kole  Slovenskej ligy  Taekwon - Do ITF  PONTE za rok 2022 členovia nášho klubu neponechali nič náhode a svojimi výkonmi v jednotlivých disciplínach a vekových kategóriách vybojovali celkom 51 cenných medailí. Z toho bolo 21 zlatých, 18 strieborných a 12 bronzových medailí. Samozrejme, že aj v samom závere štvrtého kola boli za individuálne výsledky v tomto kole za najväčší získaný počet bodov prislúchajúci získaným medailám rozdané individuálne ocenenia v podobe pohárov.  Pohár za najlepšiu juniorku 4.  kola Slovenskej ligy TKD ITF PONTE  získala Karolína Lenhardtová, pohár za najlepšiu mladšiu žiačku do 8 rokov pri svojej úplne prvej účasti na súťaži získala Ela Stašová a pohár za najlepšieho seniora získal Ľubomír Vrábeľ. V úplnom závere boli organizátorom odovzdávané individuálne ocenenia v jednotlivých vekových kategóriách v podobe pohárov, kde boli zrátané všetky získané body jednotlivcov vo svojich vekových a súťažných kategóriách za všetky štyri kolá. Ani v tomto ohľade členovia nášho klubu neostali za očakávaním a pohár za absolútne najlepšiu juniorku celej  Slovenskej ligy Taekwon - Do ITF PONTE nakoniec získala, ešte stále  vekovo staršia žiačka Karolína Lenhardtová s celkovým ziskom 29 bodov a to aj napriek tomu, že sa  jedného kola tejto súťaže z dôvodu choroby nezúčastnila.  Výhra pohára pre Karolínu nebola jednoduchá, nakoľko v tejto vekovej kategórii je viacero súťažiacich z nášho klubu, ale aj iných klubov, ktoré  boli Karolíne viac, ako vyrovnanými súperkami na zisk pohárov za najlepšiu juniorku v jednotlivých kolách a rovnako aj na zisk pohára za najlepšiu juniorku za všetky kola. Priebežne sa poradie po každom skončenom kole v tejto kategórii neustále menilo. Súťažiace v tejto kategórii dosahovali výborné výsledky vo všetkých štyroch súťažných disciplinách roka 2022. Je to veľká nádej na vytvorenie kvalitného dievčenského juniorského týmu, ktorý bude schopný reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni vo všetkých štyroch disciplínach TKD ITF. Pohár za najlepšieho seniora celej Slovenskej ligy Taekwon - Do ITF PONTE ziskom celkového počtu 16 bodov vybojoval Ľubomír Vrábeľ, ktorý až v posledných dvoch kolách ligy začal súťažiť vo viacerých disciplínach. Na záver celej súťaže sa udeľovali poháre za najlepší klub Slovenskej ligy Taekwon - Do ITF PONTE za rok 2022. So ziskom celkového počtu 185 bodov tretie miesto obsadil  ŠK Taekwon - Do Delta Veľký Šariš. Druhé miesto si s celkovým počtom získaných bodov 186 len tesne vybojoval ŠK Taekwon - Do Drako Smolenice. A v poradí už tretí rok po sebe so ziskom celkového počtu 338 bodov pohár za najlepší klub získal ŠK Taekwon - Do GE-BAEK Prešov. V priebehu všetkých  jednotlivých kôl nad výkonmi našich detí dozerali tréneri Marcel Petro, Veronika Balážová, Ľubomír Vrábeľ, Tomáš Petro, Jakub Tomáš a Tomáš Olejár. Výraznou mierou na organizovaní jednotlivých kôl prispeli aj rozhodcovia, ktorými za náš klub boli Frederika Ivanocová, David Trochan, Ľubomír Vrábeľ, Lucia Gumanová, Hanka Skirková, Tereza Kručayová, Matej Čmiľanský, Matej Šima, Janka Bartková, Samuel Karniš a Matej Zajac. Všetkým naším členom, ktorí svojimi výkonmi prispeli k zisku cenného pohára pre náš klub ďakujeme za ich súťažného ducha, obetavosť, bojovnosť a húževnatosť,  kde niekedy súťažili aj na úkor bolesti a možného zranenia a rovnako blahoželáme všetkým, ktorí v priebehu štyroch kôl získali cenné medaile a rovnako aj individuálne ocenenia v podobe pohárov. Rovnako v neposlednom rade ďakujeme aj ich rodičom, že boli ochotní zveriť svoje niekedy ešte malé deti do starostlivosti a rúk trénerov, vedenie klubu.

» viac informácií

no comments

Nedeľne stretnutie trénerov, rodičov a členov klubu 19.6.2022 Malá Marakaňa Prešov

MM MM1Dňa 19.06.2022 t.j. nedeľa, (deň po súťaži 4. kolo Slovenská liga TKD ITF PONTE, ktorá sa uskutoční vo V. Šariši), organizujeme spoločné posedenie členov vedenia klubu a trénerov, spolu s rodičmi a členmi nášho klubu. Samotné posedenie sa uskutoční v areáli Malá Marakana v Prešove, ktoré sa nachádza veľa cyklistického chodníka smerujúceho od Mestskej haly - hala Fakulty PU v Prešove až na sídlisko III. Na zaparkovanie OMV môžete využiť odstavnú plochu nachádzajúcu sa pri hale fakulty PU v Prešove, alebo odstavnú plochu pri Zimnom štadióne a potom sa po cyklistickom chodníku dostanete priamo až k samotnému zariadeniu. Zo strany vedenia klubu bude pre všetkých zúčastnených zabezpečený guľáš spolu s prílohou. Čo sa týka samotného pitného režimu pre deti a dospelých to si zúčastnené osoby budú platiť sami priamo v predmetnom zariadení. Rovnako by sme na tejto akcii chceli pre deti na tam nachádzajúcom sa ihrisku zorganizovať niekoľko súťaži rovnako ako tomu bolo, keď sme usporiadali Mikuláša. Preto by som chcel všetkých, ktorí sa tejto akcie zúčastnia poprosiť, aby mi svoju účasť, čím skôr nahlásili a oznámili počet osôb ktoré prídu (príklad 2 rodičia + jedno dieťa a pod.). Na akciu môžte prichádzať už v čase od 12.00 h a niekedy na 13.30 by sme podávali guľáš a následne by sme pre deti pripravili súťaže. Túto akciu organizujeme aj z dôvodu, aby sa jednotliví rodičia a členovia klubu navzájom spoznali, nakoľko nie všetci boli prítomní pri organizovaní Mikulášskeho tréningu, prípadne iných podujatí.» viac informácií

no comments

4. kolo Slovenská liga TKD ITF PONTE 18.06.2022 V. Šariš

IMG_20210629_215125_514
TKD 2Dňa 18.6.2022 sa v telocvični ZŠ vo Veľkom Šariši uskutoční záverečné 4. kolo Slovenskej ligy TKD ITF PONTE. Po organizačnej stránke bude súťaž zabezpečovať domáci klub ŠK TKD Delta V. Šariš. Súťaž je určená pre žiakov, juniorov a seniorov, farebné a čierne pásy a súťažiť sa bude v disciplínach TUL, MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER. Prosím všetkých členov nášho klubu ktorí sa chcú predmetnej sútaže zúčastniť, aby svoju účasť čím skôr potvrdili trénerom na tréningu. Dúfam, že sa na tomto poslednom kole tejto súťaži náš klub zúčastní v čo najväčšom počte. Účasť našich starších a skúsenejších členov klubu považujeme za samozrejmosť a zo strany našich nováčikov budeme veľmi radi ak sa prihlási čo najväčší počet. Štartovné na túto súťaž je hradené klubom. Vedenie klubu ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV.


» viac informácií

no comments

Letné sústredenie Taekwon - Do ITF Vyšné Ružbachy 6.8. - 13.08.2022

sk-ge-baek-presovlogo SZTKDVážení rodičia a členovia klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov. Chceli by sme Vás touto cestou informovať, že v termíne od 6.8.2022 do 13.8.2022 bude náš klub pod hlavičkou Slovenského zväzu TKD ITF organizovať Letné športové sústredenie. Miesto konania sústredenia je Vyšné Ružbachy, Penzión Ružbašský dvor II a penzión San André. Sústredenie je určené pre všetky vekové kategórie, všetky technické stupne, pre aktívnych, ale aj rekreačných cvičencov Taekwon - da. Sústredenie je naším klubom organizované už viac ako 17 rokov a s jeho organizáciou máme bohaté skúsenosti. Každoročne sa letného sústredenia zúčastňujú aj cvičenci z iných klubov, preto všetkých ktorí prejavia záujem o účasť na tomto sústredení vítame. Po jeho skončení určite neoľutujete, že ste sa ho zúčastnili. Okrem tréningového procesu počas sústredenia, ktorými sa môžete lepšie pripraviť na novú sezónu prežijete tu aj kopec dobrej zábavy. O dvojfázové tréningy vo vopred pripravenom priestore vybavenom cvičebnými pomôckami a celodenný program sa budú starať skúsení tréneri Veronika Juriková a Marcel Petro. Cena tohto letného sústredenia je 260€ a zahŕňa 7 nocí s plnou penziou a všetky tréningy s možnosťou ubytovania nielen zúčastnených cvičencov, ale aj ich rodičov či priateľov (kapacita zariadení  je obmedzená a prioritne budeme zabezpečovať ubytovanie pre cvičencov). Cvičenci, ktorí sú členovia príslušného klubu a ten je organizovaný pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF (Zväz im prispieva na sústredenie sumou vo výške 100€), to znamená že cvičenec respektíve jeho rodič zaplatia za sústredenie sumu vo výške 160 €. Strava v ubytovacom zariadení odpovedá všetkým potrebám zdravej výživy a je doplnená o pitný režim. Prihlásiť sa na toto sústredenie je možné prostredníctvom on-line Registračného formuláru na tomto linku: https://sys.paysy.sk/sk/v2/reg/taekown_presov_tabor. 

Kedže kapacita ubytovacieho zariadenia je obmedzená budeme uprednostňovať cvičencov, ktorí budú mať včas zaplatenú zálohovú platbu. Zaplatením zálohovej platby potvrdzujete záväzné prihlásenie Vášho dieťaťa, alebo seba na sústredení. Zálohu je potrebné uhradiť v termíne do 30.6.2022 vo výške 100 € na účet klubu IBAN: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, SWIFT: TATRSKBX. Zvyšnú čiastku za sústredenie vo výške 60€ je potrebné uhradiť tak, aby bola najneskôr do 3.8.2022 pripísaná na vyššie uvedenom účte. To najkrajšie z prázdnin Vás čaká na jeho konci. Tešíme sa na všetkých účastníkov sústredenia a dúfam, že opäť strávime niekoľko skvelých dní spojených so zábavou a tréningovým procesom.

Dôležitá informácia : V prípade ak sa niekto už prihlási na sústredenie a zaplatí príslušnú zálohu, storno účasti Vášho dieťaťa alebo Vás na sústredení je možné len v prípade ak sa dieťa, alebo cvičenec nebude môcť sústredenia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, úraz hospitalizácia v zdravotnom zariadení a podobne (nutné predložiť potvrdenie od lekára). V tomto prípade Vám bude vrátená záloha v plnej výške. V prípade, ak účasť dieťaťa, alebo cvičenca na sústredení budete chcieť zrušiť z iných nešpecifikovaných dôvodov budete tak môcť bez storno poplatku urobiť len v termíne do 15.07.2022. Ak Vašu účasť na sústredení zrušíte po tomto termíne bude Vám odrátaný storno poplatok z Vami už zaplatenej zálohovej platby vo výške 100 € v podobe 40% . To znamená, že Vám bude vrátená suma vo výške 60€. Informácie k doprave a príchodu na sústredenie: Príchod na sústredenie je dňa 6.8.2022 sobota v čase do 10.00 h, kedy priamo na mieste prebehne registrácia. Po registrácii, by sme deti rozdelili do skupín, deti by sa ubytovali a potom by nasledoval prvý spoločný tréning pre všetkých, kde by sa deti dozvedeli všetky dôležité informácie ohľadom rozdelenia do skupín, časy tréningov, časy stravy a ďalšie dôležité informácie. V sobotu by bol obed naplánovaný na 13.00 resp. 13.30 h. podľa toho ako budú deti prichádzať na sústredenie. Čo sa týka dopravy detí respektíve cvičencov na sústredenie je individuálne. Sústredenie sa končí dňa 13.8.2022 sobota po raňajkách odchod cca 10.00 hod. Na všetkých sa už teraz veľmi tešíme vedenie klubu ŠK TKD GE- BAEK Prešov. 

» viac informácií

no comments

Výsledky 3. kolo Slovenská liga PONTE Taekwon - Do ITF , Bratislava 14.05.2022.

logo SZTKD

sk-ge-baek-presov

Dňa 13.05.2022 vycestovala 19 členná výprava Športového klubu Taekwon - Do GE-BAEK Prešov na 3. kolo Slovenskej ligy TKD ITF PONTE, ktoré sa uskutočnilo nasledujúci deň 14.05.2022 v telocvični FEI STU na Ilkovičovej ulici v Bratislave. Výprava nášho klubu pozostávala z dvoch trénerov  Tomáš Olejár a Ľubomír Vrábeľ, druhý menovaný plnil úlohu rozhodcu a rovnako aj súťažiaceho, obetavého rodiča Rastislava Skirku, troch rozhodcov Frederika Ivanocová,  Martin Šima a Hanka Skirková, ktorá z dôvodu rekonvalescencie zlomeniny lakťa tentokrát nemohla súťažiť  a 14 súťažiacich. Starších členov nášho klubu Samuela Karniša, Elu Skirkovú, Luciu Gumanovú, Teresu Kručayovú, Romanku Gállovú, Katku Šalamonovú a Karolínu Lenhardtovú doplnili naši začiatočníci Natália Satvarová, Daniela Obročníková, Martin Höger, Marek Höger, Tomáš Valigura a Matej Andrejko. Súťažiť sa začalo v sobotu ráno v čase o 9.30 h., pričom samotnému súťaženiu prechádzala registrácia všetkých súťažiacich a porada zúčastnených rozhodcov. Súťaž prebiehala vo všetkých  súťažných disciplínach Taekwon - Da ITF (súborné cvičenia, športový zápas, špeciálne techniky a prerážacie techniky) žiakov, juniorov a seniorov systémom každý s každým. Hneď ráno výpravu už priamo v mieste súťaženia doplnil ďalší člen nášho klubu Jakub Tomáš, ktorý na tejto súťaži plnil len úlohu trénera a pomáhal mladším členom nášho klubu. Medzi veľmi slušnou účasťou zúčastnených klubov zo Slovenska v jednotlivých súťažných disciplínach a vekových kategóriách, kde najmä žiacke a juniorské kategórie boli početne najviac obsadené, vybojovali zástupcovia nášho klubu spolu 32 medailí.  Z toho bolo 16 zlatých medailí,  6 strieborných a 10 bronzových medailí.  Po skončení súťaže a zrátaní všetkých bodov sa udeľovali aj individuálne ocenenia v podobe  pohárov, kde pohár za najlepšiu juniorku získala Karolína Lenhardtová.  Nikto zo zúčastnených členov nášho klubu, ktorí súťažili neostal na tejto súťaži bez zisku medaily. Všetkým k zisku medailí blahoželáme a zároveň im ďakujeme za predvedené výkonu a vzornú reprezentáciu nášho klubu a mesta Prešov, vedenie klubu.   

» viac informácií

no comments

Slovenská liga Taekwon-Do ITF PONTE 3. kolo Bratislava 14.5.2022

logo SZTKDVážený pán prezident/ ka, predseda/ kyňa, vedúci/a klubu, dovoľujem si Vás pozvať na tretie kolo súťaže Slovenský pohár v TAEKWON-DO ITF PONTE pre žiakov, juniorov a seniorov, farebné a čierne pásy, ktorá sa uskutoční v športovej hale – FEI STU, na adrese Ilkovičova, 841 04 Bratislava, dňa 14.05.2022. Súťaží sa v disciplínach TUL, MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER.

 » viac informácií

no comments

REPORTY z ME Taekwon - DO ITF Poreč Chorvátsko III. a IV. deň po príchode

ME TKD ITF Chorvátsko Poreč.pdfv 2 súťažnom dni:   vyslalo Slovensko do boja dvoch našich seniorov. Obaja sa predstavili v technických disciplínach. Jakub v špeciálnych technikách a Ľubo sa predstavil v disciplíne prerážacie techniky. Ako prvý štartoval doobeda vo svojej disciplíne Jakub. Súťažiaci kopali 5 základných techník. Prvú techniku Kubo kopol za 1 bod keď doska vo výške 260 cm ostala v polovici svojej dráhy. Nasledovala technika dolyo chagi. Tú zvládol náš reprezentant za tri body po technicky čisto zvládnutom kope. Tretiu techniku bandae dolyo chagi (kop z otočky) Kubo kopol, no za nesprávne prevedený kop mu rozhodcovia udelili 0 bodov. Štvrtým kopom bolo bandae yop chagi. Pri tejto technike náš reprezentant tesne minul dosku a bolo mu pripísaných taktiež 0 bodov. Poslednú techniku twimio yop chagi ( kop s preletom nad páskou) Jakub zvládol no taktiež pre nesprávne zvládnutú techniku mu arbitri udelili 0 bodov. Pri celkovom súčte 4 bodov Kubo predviedol kvalitný výkon aj keď chýbalo trošku športového šťastia. Poobede sa do ringu 5 postavil Ľubo na power test. Z piatich základných techník sa mu nepodarilo úspešne vykonať ani jednu. Ak porovnáme jeho výkon v Poreči s výkonom z posledného šampionátu v španielskej La Nucii, teraz bol Ľubo oveľa sebavedomejší. Je potrebné, aby zapracoval na sile a zlepšil presnosť. Môžeme však zhodnotiť, že Ľubo sa v "poweroch" pomaly udomácňuje a aj v tejto, pre taekwondistov, menej obľúbenej disciplíne môže Slovensko zaznamenať v blízkej budúcnosti výrazné výsledky. Možno aj medailové.