Mesto Prešov v roku 2021 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.150€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2021.

Slovenská liga TKD Smolenice REZULTÁTY zo sobotňajšej sútaže Športového klubu TKD GE-BAEK PREŠOV.

sk-ge-baek-presov

Dňa 16.10.2021 sa v  telocvični ZŠ v Smoleniciach pod hlavičkou SZ TKD ITF konala ďalšia súťaž Taekwon-Do ITF. Súťaž prebiehala v dvoch súťažných disciplínach športový boj - matsogi a súborné cvičenia - tuly a bola určená pre žiakov a juniorov do I. kupu a organizačne ju zabezpečoval domáci klub ŠK Drako Smolenice. Aj na tejto súťaži sa zástupcom nášho klubu darilo rovnako výborne ako pred dvoma týždňami v Prešove  a vybojovali 13 zlatých medailí, 6 strieborných a 8 bronzových medailí. Spolu teda pre náš klub získali celkom 27 medailí. Zároveň si v jednotlivých vekových kategóriách vybojovali aj celkom 4 cenné poháre. Pohár pre najlepšiu žiačku vybojovala Alitea Dukovská. Pohár pre najlepšieho st. žiaka získal Stanislav Szecszody. Pohár pre najlepšiu st. žiačku získala Karolína Lenhardtová a pohár pre najlepšiu juniorku získala Teresa Kručayová. Všetkým členom nášho klubu za predvedené výkony na súťaži ďakujeme a za získané medaile im blahoželáme. Pevne veríme, že do konca kalendárneho roka 2021 prebehne ešte jedna  súťaž na ktorej sa náš klub zúčastní ešte vo väčšom počte. Tím, ktorí za svoje predvedené výkony získali medaile a víťazom jednotlivých vekových kategórií, ktorí získali aj poháre srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za predvedené výkony a bojovnosť počas poslednej súťaže.  Vedenie klubu ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV.» viac informácií

no comments

REZULTÁTY zo sobotňajšej sútaže ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV.

 
Dňa 2.10.2021 sa v domovskej telocvični nášho klubu pod hlavičkou SZ TKD ITF konala dlho očakávaná súťaž Taekwon-Do ITF. Súťaž prebiehala v dvoch súťažných disciplínach športový boj - matsogi a súborné cvičenia - tuly a bola určená pre žiakov a juniorov do I. kupu. Na súťaží sa zástupcom nášho klubu darilo nadmieru a za predvedené výkony si vybojovali 12 zlatých medailí, 6 strieborných a 3 bronzové medaile. Spolu teda pre nás klub získali celkom 21 medailí. Zároveň si v jednotlivých vekových kategóriách vybojovali aj celkom 3 cenné poháre. Pohár pre najlepšieho žiaka 10 až 13r. získal Stanislav Szecszody. Pohár pre najlepšiu žiačku 10 až 13r. získala Ela Skirková a pohár pre najlepšiu juniorku získala Teresa Kručayová. Všetkým členom nášho klubu za predvedené výkony na súťaží po tak dlhom čase ďakujeme a za získané medaile im blahoželáme. Pevne veríme, že ďalšia súťaž sa bude konať už čoskoro ešte vo väčšom počte a viac súťažných disciplín. Vedenie klubu ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV.

» viac informácií

no comments

Súťaž SLOVENSKÉ LIGA TKD Prešov 2.10.2021

logo SZTKDsk-ge-baek-presovDňa 2.10.2021 sa v telocvični Športového klubu TKD GE-BAEK PREŠOV na ul. Budovateľská č. 34 uskutoční súťaž Slovenská Liga Taekwon-Do žiakov a juniorov pod záštitou SZ TKD ITF organizovaná ŠK Taekwon-Do GE-BAEK Prešov. Sútaže budú prebiehať v súborných cvičeniach a sparringu. Takže všetci priaznivci nášho domáceho klubu držte zástupcom Prešovského Taekwonda prsty. Vstup na súťaž je síce bezplatný, ale do objektu telocvične môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže platným negatívnym Ag. pripadne PCR testom. Táto podmienka platí pre všetkých zúčastnených t.j. (súťažiacich, trénerov, rodičov aj pomocníkov) za pochopenie ďakujeme vedenie klubu a zväzu. Súťaž začína v čase od 10.30 h.» viac informácií

no comments

Reprezentačné sústredenie TKD ITF Prešov 24.9.- 26.9.2021

20210926_090622Máme za sebou ďalšie sústredenie výberu reprezentantov a výberu talentovanej mládeže v Taekwon- Do ITF z klubov, ktoré sú organizované pod vedením Slovenského zväzu  TKD ITF. Sústredenie sa uskutočnilo predposledný septembrový víkend v telocvični ŠK TKD GE-BAEK-Prešov. Pre viac ako 30 účastníkov sústredenia bol pripravený náročný tréningový program počas ktorého sa venovali nácvikom a zdokonaľovaním množstva rôznych techník, kopov, úderov, sekov  k jednotlivým súťažným disciplínam Taekwon - Da. V rámci sústredenia nám pribudlo zopár nových tvári, ktoré sa ho zúčastnili po prvý krát  rovnako tak aj niektorí z výberov  vypadli. V organizovaní takýchto sústredení v pravidelných termínoch budeme pod hlavičkou SZ TKD ITF pokračovať aj naďalej v čo najväčšom možnom počte s prihliadnutím na aktuálnu situáciu v súvislosti s vírusovým ochorením COVID -19. Samotné termíny a miesto konania  budú zástupcom klubov a trénerom zo strany vedenia zväzu včas oznámené. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto sústredenie, vedenie zväzu SZ TKD ITF. Viac z nášho sústredenia môžete vidieť v našom  krátkom videu, ktoré je uložené v časti " Články a vide"

» viac informácií

no comments

ŠK GE-BAEK Prešov a Krúžkobranie v NC NOVUM v Prešove 2.9.2021

Novum-kruzkobranie-1080x1920pxNovum-kruzkobranie-A2Dňa 2.9.2021 sa v novootvorenom NC NOVUM v Prešove uskutoční "Krúžkovanie", akcia spojená s prezentáciou voľnočasových aktivít jednotlivých klubov a krúžkov pôsobiacich v meste Prešov. Pre deti to bude netradičné prežitie ich prvého dňa v škole s možnosťou prehliadky a vyskúšania si rôznych druhov športových aktivít.  Medzi vybranými klubmi bol vedením NC NOVUM oslovený aj náš Športový klub TKD GE-BAEK Prešov, ktorého  vybraní členovia klubu budú mať dňa 2.9.2021 v objekte NC NOVU na nultom podlaží na pripravenom pódium svoje vystúpenie v čase o 11.20 hod. Rovnako tak budú mať zástupcovia nášho klubu organizátormi tejto  akcie vyčlenení aj priestor na svoj stánok za účelom prezentácie nášho klubu a prípadného náboru nových členov do radov nášho klubu. Všetkých priaznivcov Taekwon - Da, členov nášho klubu, ktorí nebudú vystupovať, ich rodinných príslušníkov a rovnako aj širokú verejnosť pozývame na tento deň do NC NOVUM v Prešove, vedenie klubu.   

Akcia v OC NOVUM v Prešove dopadla super, podľa nášho očakávania a dúfame, že naše vystúpenie sa páčilo aj tam prítomným návštevníkom obchodného centra. Krátke video z tejto akcie môžete nájsť na našej úvodnej stránke v časti "Články a videa"

» viac informácií

no comments

Reprezentačné sústredenie TKD ITF Prešov

logo SZTKDtaekwondo_logoV priebehu dní od 24.9 do 26.9.2021 sa pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF uskutoční v poradí druhé tohtoročné sústredenie reprezentantov Slovenska TKD ITF, ako príprava na nasledujúce súťažné obdobie, ktorých výber bude doplnený o talentovanú mládež. Sústredenie sa bude rovnako ako to predchádzajúce konať v telocvični ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV nachádzajúcej na ul. Budovatelskej 34 v Prešove. Prosím prezidentov jednotlivých klubov organizovaných pod hlavičkou SZ TKD ITF a trénerov, ktorých cvičenci už boli, alebo ešte len budú na toto sústredenie nominovaní, aby o tomto termíne svojich cvičencov, ale aj ich rodičov oboznámili. Zároveň je potrebné ich oboznámiť aj s dohodnutými podmienkami bezprostredne súvisiacimi s dochádzkou a účasťou na tomto sústredení (samotná nominácia cvičencov na sústredenie a ich následná účasť je o výbere talentov a ich následnom povinnom prístupe k tréningovému procesu). Ďakujem za pochopenie vedenie klubu z poverenia vedenia SZ TKD ITF.» viac informácií

no comments