Obsah fóra gebaek.sk  
 FAQ  •  Hľadať  •  Zoznam užívateľov  •  Užívateľské skupiny   •  Registrácia  •  Nastavenia  •  Súkromné správy  •  Prihlásenie
 Argentína 2009 Zobraziť nasledujúcu tému
Zobraziť predchádzajúcu tému
Pridať novú témuZaslať odpoveď
Autor Správa
ViceZaložený: 27 júl 2009
Príspevky: 29

PríspevokZaslal: 08.08.2009 1:13 Odpovedať s citátomNávrat hore

Zdravim v?etkých priaznivcov Taekwon do ITF,

Dovolím si zareagovať na sériu ?lánkov Petra Magdu (Praktiky vedenia SZTKD a SMS hra) a vyjadriť svoj názor týkajúci sa nominácie reprezentácie na MS v Argentíne. Skúsim byť vecný a stru?ný. Mo?no sa v niektorých veciach budem mýliť, ale nezú?ast?ujem sa zasadaní výboru SZTKD a nemám prehžad o ich vnútornej politike, tak?e ma mô?ete v týchto veciach opraviť.

Ke? sa zamyslíme nad problémom ohžadom nominácie na MS v Argentíne, tak zistíme, ?e problémy sú vlaste dva a to financie a výkony. Skúsme si ich rozobrať na drobné:

1. Financie.

Nebudem rozoberať teraj?iu finan?nú situáciu SZTKD, kožko pe?azí je v zväzovej pokladni, ?i by ich mohlo byť viac (?i sa preto urobilo v?etko), ale vychádzajme z balíka pe?azí, ktoré sa majú pou?iť na majstrovstvá sveta. Podža m?a by o týchto veciach mal rozhodovať výkonný výbor SZTKD, kde by sa malo povedať kožko pe?azí je na MS vy?lenených a kožko reprezentantov mô?e za tieto peniaze vycestovať. Samozrejme na tomto sedení by mala byť pripravená aj súpiska ?ir?ej reprezentácie, ktorú by mal predlo?iť reprezenta?ný tréner a po vy?lenení financii na MS ur?iť po?et osôb, ktoré sa majstrovstiev mô?u zú?astniť. Na základe toho potom zo ?ir?ej reprezentácie vybrať tento po?et podža vopred ur?ených kritérii, ktoré ak ma pamäť neklame, boli spracované. Samozrejme, ?e výkonný výbor by mal pri tomto výbere rozmý?žať aj ekonomicky, t.j. zanalyzovať ako správny obchodník, ?i investované financie mu prinesú zisk, v na?om prípade výsledky, resp. kde zní?iť náklady, v na?om prípade ur?iť, kto zo ?ir?ej nominácie na MS nepôjde (tu v?ak musí uviesť presved?ivé argumenty). Reprezenta?ný tréner by pritom mal vychádzať z kritérii, ktoré som u? spomínal, t.j. celkový po?et súťa?í, ktorých sa jednotlivý cvi?enec zú?astnil, jeho umiestnenia a získané body podža bodovacieho poriadku.

2. Výkonosť.

Vy??ie spomínané kritéria týkajúce sa výkonnosti jednotlivých reprezentantov za uplynulú sezónu som u? spomenul, tieto by mal brať výkonný výbor ako gro pri výbere repre týmu. Reprezenta?ný tréner by mal mať samozrejme prehžad o týchto výsledkoch a navrhoval by som aj konzultáciu s trénerom, resp. prezidentom klubu, z ktorého cvi?enec pochádza (v?ak ich nemáme a? tak veža) o jeho teraj?ej výkonnosti. Samozrejme, ?e tohto cvi?enca by mal reprezenta?ný tréner sledovať aj pri jednotlivých súťa?iach a konzultovať s ním aké chyby robí, kde má e?te rezervy, v ?om má na sebe popracovať, aby na medzinárodnej súťa?i dosiahol ?o najlep?ie výsledky.

Takýmto spôsobom by mala podža m?a prebiehať nominácia do reprezentácie a potom aj vyradenie zo ?ir?ieho kádra by po takomto zhodnotení brali cvi?enci (pokiaž sú sebakritický a vedia zniesť pravdu) normálne a pracovali by na sebe, aby sa na budúci rok do reprezentácie dostali.

Teraz pár viet k nominácii na MS v Argentíne. Musím povedať, ?e vyradenie Martina Magdu ma riadne zasko?ilo, nakožko Maťa som videl (okrem troch) vo v?etkých zápasoch v tejto sezóne a mô?em zodpovedne povedať, ?e jeho výkony v sparingu boli excelentné. Martin si vie pre?ítať súpera a a do ka?dého zápasu ide s rozumom. Kondi?ne je na tom tie? vežmi dobre, ur?ite mu v tom pomáhajú jeho individuálne tréningy v posilovni. Preto som pova?oval za potrebné zavolať Lacovi Hu?adymu a prekonzultovať s ním vyradenie Martina z repre teamu, kde som mu povedal svoj názor, ?e toto nebolo správne rozhodnutie. Laco mi povedal, ?e Martin na ME a MS v posledných rokoch nezískal ?iadne výsledky (mám na mysli medailové umiestnenia). Môj názor, ktorý som tlmo?il aj Lacovi bol ten, ?e nemô?e výkonnosť Martina hodnotiť podža výsledkov v Dortmunde, resp. vo Wroclawi, lebo na takejto súťa?i je mno?stvo faktorov, ktoré mô?u vplyvniť výsledok zápasu (pavúky, rozhodcovia, momentálna indispozícia, aklimatizácia, at?.). Výkonnosť v?ak podža m?a Martin má, ?o dokázal aj svojimi výsledkami v tejto a aj v predchádzajúcich sezónach a preto som navrhol, aby jeho vyradenie prehodnotil s Jánom Go?om. Laco mi to prisžúbil a asi o tri dni mi v telefonáte povedal, ?e svoje rozhodnutie prehodnotil, ?e chcel dať Martinovi ?ancu sa zú?astniť na MS v Argentíne, ale v?etko stroskotalo na financiách, nakožko SZTKD nedostalo, resp. nedostalo na?as finan?nú dotáciu.

Tak?e z toho v?etkého mi vychádza, ?e Martin bol z repre teamu vyradený kvoli financiám, ktoré Zväzu chýbajú a nie kvoli jeho výkonnosti. Preto by som po?iadal vedenie, resp. výkonný výbor SZTKD (?i toho, kto rozhoduje o nominácii), aby ste to v budúcnosti robili transparentne, ako som to opisoval v bode 1. a 2. a vysvetlite to potom tomu cvi?encovi tak, aby to pochopil a aby sa necítil po?kodený Va?im verdiktom. Lebo zatiaž sa Martin Magda ur?ite cíti ukrivdený vzhžadom na jeho výsledky a ja sa mu ani ne?udujem. Lebo m?a ste svojimi argumentami nepresved?ili, a ur?ite ani Martina Magdu nie. Ne?ko?te preto nesprávnymi rozhodnutiami cvi?encom, následky sa potom ťa?ko naprávajú. Nika Balá?ová na takéto rozhodnutie u? doplatila, tak sa takýchto rozhodnutí treba vyvarovať a pou?iť sa z nich.

Budem rád, ke? sa k môjmu príspevku vyjadria aj ?al?í priaznivci TKD, privítam aj príspevky výkonného výboru SZTKD.

Vlado Gajdo? st.
Zobrazit informácie o autoroviOdoslať súkromnú správu
PrezidentZaložený: 21 január 2008
Príspevky: 68

PríspevokZaslal: 13.08.2009 15:13 Odpovedať s citátomNávrat hore

V prvom rade musím zdôrazniť, ?e osobu viceprezidenta ?K Taekwon-Do ITF GE-BAEK Pre?ov Mgr. Vladimíra GAJDO?A si vysoko vá?im z viacerých dôvodov. Pre jeho žudskosť, rozvahu, obetavosť v?dy pomôcť, dlhoro?nú prácu pre Taekwondo a iné.

Problém, ktorý vznikol naposledy a kvôli ktorému prebieha táto diskusia roz?lenil na dve ?asti:

-financie
-výkonnosť

Vežmi správne analyzuje problém s financiami a rozoberá aj kritéria nominácií do reprezenta?ného dru?stva SR. V preva?nej vä??ine v?ak tieto aspekty zo strany vedenia SZTKD neboli dodr?iavané. Dozvedel som sa, ?e ú?asť na MS v Argentíne 2009 bola aktivita p. Hu?adyho. Nebolo jasné v akom objeme a v akom termíne financie do pokladne SZTKD prídu.
Nomina?né kritéria neboli jasné nikomu. Len p. Hu?ady za?al konať tak, ako opisujem v prvom ?lánku - Praktiky nového vedenia SZTKD. Tu niekde sa stala chyba. A pokiaž by sme sa dr?ali navrhovaného bodovacieho systému, tak mnoho cvi?encov by sa nedostalo ani na Majstrovstvá Slovenska, nie to na MS, ME, resp. SP. Myslím, ?e u nás v Gebaeku by to nebol a? taký problém.

V ?asti Výkonnosť p. Gajdo? správne rozoberá situáciu, ako aj podmienky a spôsob práce, akou by mal napredovať reprezenta?ný tréner a organiza?ný tím pri nominácii ?lenov reprezentácie SR. Znova doká?em klamstvo, resp. nekoncep?nosť vedenia SZTKD:

-telefonát p. Hu?adyho mne ohžadom zaplatenia ?asti letenky /po?et osôb 8 aj s Martinom Magdom/
-mnou vyjadrený názor na sústredenia v Smoleniciach a team tul
-o pol hodiny vyradenie Martina Magdu z nominácie pre slabú výkonnosť
-intervencia p. Gajdo?a ohžadom nominácie
-prehodnotenie nominácie p. Hu?adyho a p. Go?a/ktorý bol aj tak proti/
-?alamúnske rozhodnutie, ?e Martin Magda by dostal ?ancu, ale nie sú financie /nová nominácie o po?te osôb 6/.
8 - 6 = 2 /to je o tožko menej osôb, aj financií/

Ja neviem teraz posúdiť, kto a kde urobil chybu. Jedno je isté - nebol som to ja, ani nikto z ná?ho klubu. A? prezident a viceprezident SZTKD /zárove? reprezenta?ný tréner/ medzi sebou tak slabo komunikujú, ?e nemajú prehžad, kožko financií je v pokladni a kožko sa ich má pou?iť na dôle?itý turnaj, tak je chyba KDE?!

Transparentnosť od vedenia SZTKD v blízkom období neo?akávajme, nakožko pravda je tam, ?e Martin Magda nebol vyradený kvôli financiám, ale z osobnej pomsty reprezenta?ného trénera mne.
Pokiaž nebudú ur?ené jasné pravidlá tak, ako to opisuje vo svojom príspevku p. Gajdo?, tak spravodlivosti sa nedo?káme. Mô?em ja mí?ať cca 1500.-EUR ro?ne na turnaje, ke? niekomu sta?í chodiť s trénerom a má výkonnosť! A financovanie nominovanej sle?ny tie? nie je transparentné!

Privítame príspevky aj iných, ktorí doposiaž sa mo?no neodvá?ili vyjadriť svoj názor.
?akujem.
Zobrazit informácie o autoroviOdoslať súkromnú správuOdoslať e-mail
Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:      
Pridať novú témuZaslať odpoveď


 Prejdi na:   Zobraziť nasledujúcu tému
Zobraziť predchádzajúcu tému
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.


© ŠPORTOVÝ KLUB TAEKWON-DO GE-BAEK Prešov www.gebaek.sk :: Powered by phpBB :: The phpBB Group - phpBB Podpora - www.phpbb.sk :: RSS export príspevkov
TOPlist