Obsah fóra gebaek.sk  
 FAQ  •  Hľadať  •  Zoznam užívateľov  •  Užívateľské skupiny   •  Registrácia  •  Nastavenia  •  Súkromné správy  •  Prihlásenie
Bolo nájdených 68 výsledkov hľadania
Autor Správa
Téma: Letný Camp Sigord 2012
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 157319

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 15.08.2012 12:57    Predmet: Letný Camp Sigord 2012
Oznam a info pre v?etkých ú?astníkov tohtoro?ného Letného campu, ktorý sa uskuto?ní v d?och 25.8. - 31.8.2012 v areáli Opalex Sigord http://www.opalexsigord.sk/sigord/ubytovanie.html. Zraz bude d?a 25 ...
Téma: 6. ro?ník Summer Cup Romania Oradea
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 139853

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 29.05.2012 17:51    Predmet: 6. ro?ník Summer Cup Romania Oradea
V d?och 14-17.6.2012 sa v rumunskom meste Oradea uskuto?ní nám známa súťa?, na ktorej sa pravidelne zú?ast?ujeme ako klub, s vynikajúcimi výsledkami.
Týmto ?iadam cvi?encov, aby tento tý?de? nahlásil ...
Téma: Majstrovstvá Slovenska v Taekwon Do.
Prezident

Odpovede: 5
Prezreté: 146936

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 27.05.2012 9:34    Predmet: Re: Oznam a in?trukcie k MS v ?ani k súťa?i v Rumunsku!
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2012

Tak sme sa ako klub zú?astnili v poradí u? 8. Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa konali v ?ani. Realiza?ný tím, za podpory rodi?ov a priatežov klubu priviedol na túto súť ...
Téma: Majstrovstvá Slovenska v Taekwon Do.
Prezident

Odpovede: 5
Prezreté: 146936

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 24.05.2012 19:01    Predmet: Oznam a in?trukcie k MS v ?ani k súťa?i v Rumunsku!
Po?as MS d?a 26.5.2012 v ?ani budeme zisťovať záujem o ú?asť na tejto súťa?i. Predbe?ný rozpo?et je 3x15? ubytovanie + cca 25? cestovné+10-15 ? ?tartovné +vreckové a strava.. Teda 85? na osobu bez str ...
Téma: Pre?ov Open 2012 - zru?ený turnaj
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138611

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 08.03.2012 10:49    Predmet: Pre?ov Open 2012 - zru?ený turnaj
S vežkým požutovaním Vám musím oznámiť, ?e tohtoro?ný 10. ro?ník Pre?ov Open 2012 sme z vá?nych organiza?ných dôvodov museli zru?iť. Prosím v?etkých , ktorých sa týkala ú?asť na tomto podujatí v akejk ...
Téma: 10. reprezenta?ný ples ?K GE-BAEK
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 139492

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 12.12.2011 12:09    Predmet: 10. reprezenta?ný ples ?K GE-BAEK
Oznamujem termín konania 10. reprezenta?ného plesu ná?ho klubu, ktorý sa uskuito?ní d?a 28.1.2012 v tradi?ných priestoroch re?taurácie LINEAS na ul. Budovatežskej v Pre?ove, so za?iatkom o 18.00. hod. ...
Téma: Lístky na Dobrý festival
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 140313

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 01.07.2011 16:19    Predmet: Lístky na Dobrý festival
OZNAM!

Lístky na Dobrý festival budú k dispozízii u Tomá?a Gajdo?a, resp. Veroniky Balá?ovej d?a 2:7:2011 v dopolud?aj?ích hodinách.
Téma: Pre?ov Open - príprava
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 139205

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 24.03.2011 23:45    Predmet: Pre?ov Open - príprava
OZNAM pre v?etkých, ktorí chcú a idú pomôcť pri príprave ?portovej haly na ná? turnaj!

Stretnutie je na parkovisku pri telocvi?ni Z? Prost?jovská d?a 25.3.2011, t.j. v piatok o 18.00 hod.

Budeme ...
Téma: TRÉNINGY OBNOVENÉ
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138606

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 12.03.2011 14:56    Predmet: TRÉNINGY OBNOVENÉ
OZNAM!

Od pondelka d?a 14.3.2011 znova za?ínajú tréningy vo vežkej telocvi?ni vo zvy?ajných ?asoch. t.j. 17.00 - 18.00 hod tréning nová?ikov a skupina B. Od 18.00 - 19.30 hod. tréning skupiny A.
...
Téma: Novy Zeland
Prezident

Odpovede: 1
Prezreté: 138606

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 07.03.2011 11:15    Predmet: Podpora
Stráááá?ne Vám dr?íme prsty. Vieme ako prebiehala Va?a príprava a aj napriek nepriazni lósu /hoci to mô?e byť v kone?nom dôsledku aj výhoda/ vieme, ?e ste pripravené - fyzicky, psychicky a nech to dop ...
Téma: EURÓPSKY POHÁR 2010 - organiza?né pokyny
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138583

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 19.10.2010 17:49    Predmet: EURÓPSKY POHÁR 2010 - organiza?né pokyny
Pokyny pre v?etkých ú?astníkov EP Bratislava 2010!

Zraz je d?a 21.10.2010 o 07.00 hod. na parkovisku pri Centrume /sídlisko III/. Prosím o dochvížnosť, vzhžadom k ?asovej tiesni!!!

Poplatky : ...
Téma: Dobrý Festival Del?a - Exibícia!
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138129

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 02.07.2010 18:02    Predmet: Dobrý Festival Del?a - Exibícia!
Oznamujem v?etkým ú?inkujúcim na exibícii na Dobrom festivale na Delni, ?e zraz bude d?a 4.7.2010 o 14.30 hod. pred hlavným vstupom. Taktie? kto má záujem o vstupenku na toto podujatie a chce ísť aj v ...
Téma: 4 Summer Cup Oradea /Rumunsko/ - POKYNY
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138745

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 15.06.2010 16:25    Predmet: 4 Summer Cup Oradea /Rumunsko/ - POKYNY
Pre v?etkých ú?astníkov turnaja v rumunskej Oradei uvádzam pokyny k ceste a poplatkom :

- zraz d?a 17.6.2010 o 12.00 hod, na parkovisku pri Centrume na sídl. III v Pre?ove
- autá a vodi?i p. Balá? ...
Téma: PÁSKOVANIE!
Prezident

Odpovede: 0
Prezreté: 138061

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 15.06.2010 16:11    Predmet: PÁSKOVANIE!
O z n a m u j e m v?etkým cvi?encom a ?lenom ?K TKD GE-BAEK Pre?ov, ?e d?a 28.6.2010 v priestoroch telocvi?ne Z? na ul Prost?jovskej v Pre?ove sa uskuto?ní páskovanie na vy??ie technické stupne!

...
Téma: Majstrovstvá Slovenska 2010 Ko?ice - GRATULÁCIA
Prezident

Odpovede: 1
Prezreté: 137409

PríspevokFórum: Aktuality   Zaslal: 29.05.2010 22:07    Predmet: Majstrovstvá Slovenska 2010 Ko?ice - GRATULÁCIA
samozrejme opravujem dátum v runuskej Oradei na 19.6-20.6.2010
 

 Prejdi na:   


© ŠPORTOVÝ KLUB TAEKWON-DO GE-BAEK Prešov www.gebaek.sk :: Powered by phpBB :: The phpBB Group - phpBB Podpora - www.phpbb.sk :: RSS export príspevkov
TOPlist